Předprodej byl ukončen

HAZED w/ gnork (hun) / kuba'93 / vision of 1994
HUDBA Elektronika

HAZED w/ gnork (hun) / kuba'93 / vision of 1994

pátek 29.11.2019 od 21:00
ArtBar Druhý Pád, Brno

O akci


HAZED pokračuje, roste a nabírá na obrátkách. Přesto zůstává stoprocentně věrný základním premisám svého konceptu: neotřelá zahraniční i lokální jména za mixem, vynikající zvuk, minimalistický ale funkční light design a mlha. Hodně mlhy!😂 Headlinerem aktuálního dílu bude nenápadný maďarský týpek v pruhovaném triku, u něhož jsme ani na vteřinu neváhali, jestli ho do Brna pozvat nebo ne. Je to totiž naše srdeční záležitost!

✺ GNORK ✺ UTTU ✺ Budapest ✺ HUN
https://soundcloud.com/gnork
Gnork je v posledních letech jedním z nejzajímavějších jmen na budapešťské scéně. Ať už se jedná o jeho vlastní hudební tvorbu nebo o deejaying. Dreamy house, kosmické elektro, extatické breaky a acid, vše promíchané v dokonale pospolité atmosféře devadesátkového ravu, na který už nikdy nezapomenete.
Mezi hudebníky, kteří měli na jeho tvorbu výrazný vliv, řadí Alice In Chains, Goldieho, Portishead nebo třeba Johanna Sebastiana Bacha. Ke svým producentským kořenům sám dodává: "My latest inspiration (...) consists of delightful chords, acidic bassline, slightly out of tune ufo bleeps and playful structure. You can say it’s all been there before but who gives a fook when it has the magic and I can’t have enough of it."
Gnork má ve své režii labely Blorp, Outskirts a Earth Plates, kde své tracky prezentovali artists jako Ray Kandinski, DJ Life nebo 外神田deepspace. Samotný Gnork vydává pod svým jménem releasy na takových značkách jako legendární Unknown To The Unknown, Loneův Magicwire, Church nebo Bokhari.
Pokud by se vám přece jen zdálo, že jeho producentský záběr není zas tak široký, pod pseudonymem DJ Shark se můžete naladit na vlnu mohutně inspirovanou starým junglem a pomalejšími atmosferickými ameny. Multitalent je v tomto případě asi slabé slovo, Gnork je evidentně přírodní úkaz.😃

✺ KUBA'93 ✺ Harmless Youth ✺ Punctum ✺ Praha
https://soundcloud.com/kuba93_hy
Kuba'93 je eklektický DJ, zakladatel ceněného českého labelu Harmless Youth, spolupořadatel klubové noci K O N N E K T v pražském Crossu a rezident rádia Punctum. Několikrát byl hostem na legendárním londýnském rádiu Rinse FM v relaci Swamp81, jejíž název odkazuje ke stejnojmennému labelu, za nímž stojí Loefah — průkopník fúze postdubstepové estetiky a experimentálnějších rovných rytmů. V aktuálních setech kombinuje KUBA'93 odlesky housu, breaků, acidu, UK bassu a techna.

✺ VISION OF 1994 ✺ Harmless Youth ✺ Klatovy
https://soundcloud.com/silhouette_chik
Chik aka Silhouette aka Vision Of 1994 patří mezi nejvšestrannější DJs a producenty u nás. Jeho začátky jsou spjaty s dubstepem, později přechází k hypnotickému technu a nyní reflektuje pod nickem Vision Of 1994 jungle / breakz vlnu. Zároveň ve své tvorbě zajímavým způsobem recykluje i další žánry poslední dekády minulého tisíciletí. Své EP Every Path Leads Back Home vydal před časem na jednom z nejprogresivnějších českých labelů Harmless Youth. Jako DJ hrává směsici rovných i nalámaných tracků sahající náladou od melancholické zádumčivosti k space age atmosférám, od trippy rozjívenosti k tvrdším polohám.

✺ HAZE BOYS ✺ Oneiro & Hotdogg ✺ Brno
There they go. Two of God's own prototypes. Some kind of high powered mutants never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die.😂

Tuhle akci pořádáme v duchu Druhého Pádu... tedy že výši vstupného si volíš sám podle svých finančních možností.


 

Více informací

(๑˃ᴗ˂)ﻭ (๑˃ᴗ˂)ﻭ ENG (๑˃ᴗ˂)ﻭ (๑˃ᴗ˂)ﻭ

HAZED continues, grows and gains momentum. Nevertheless, it remains 100% true to the basic premise of its concept: original foreign and local names behind the mix, excellent sound, minimalist yet functional light design and fog. Many fog! Very hazy! 😂 The headliner of the current episode will be an inconspicuous Hungarian guy in a striped shirt, for which we did not hesitate for a second whether to invite him to Brno or not. It is our “matter of the heart”!

✺ GNORK ✺ Blorp✺ Budapest ✺ HUN

— https://soundcloud.com/gnork

Gnork has been one of the most interesting names on the Budapest scene in recent years. Whether it's his own music or deejaying. Dreamy house, cosmic electro, ecstatic breaks and acid, all mixed in a perfect atmosphere of the 90s rave you will never forget.

The musicians who had a significant influence on his work include Alice In Chains, Goldie, Portishead or even Johann Sebastian Bach. He adds to his current production: "My latest inspiration (...) consists of delightful chords, acidic bassline, slightly out of tune ufo bleeps and playful structure. You can say it’s all been there before but who gives a fook when it has the magic and I can’t have enough of it."

Gnork operates the labels BlorpOutskirts and Earth Plates, featuring artists such as Ray Kandinski, DJ Life and space 外神田deepspace. Gnork himself releases on such brands as legendary Unknown To The Unknown, Lone's Magicwire, Church or Bokhari.

If, after all, it seems that his production range is not so wide, you can tune in his DJ Shark pseudonym heavily inspired by old jungle and slower atmospheric amens. Multitalent in this case is probably a weak word, Gnork is obviously a natural phenomenon.😃

✺ KUBA'93 ✺ Harmless Youth ✺ Punctum ✺ Praha

— https://soundcloud.com/kuba93_hy

Kuba'93 is an eclectic DJ, founder of the appraised Czech label Harmless Youth, co-organizer of the club night K O N N E K T in Prague's Cross club and a resident of Radio Punctum. On several occasions he has been a guest on the legendary London radio Rinse FM in the Swamp81 show, whose title refers to the label of the same name, which is backed by Loefah - a pioneer of fusion of postdubstep aesthetics and more experimental straight rhythms. In actual sets KUBA'93 combines reflections of house, breaks, acid, UK bass and techno.

✺ VISION OF 1994 ✺ Harmless Youth ✺ Klatovy

— https://soundcloud.com/silhouette_chik

Chik aka Silhouette aka Vision Of 1994 is one of the most versatile DJs and producers in the country. His beginnings are linked to dubstep, later moving on to hypnotic techno and now reflects under the nickname Vision Of 1994 the jungle / breakz wave. At the same time, in his work he recyclates other genres of the last decade of the last millennium in an interesting way. His EP Every Path Leads Back Home was released some time ago on one of the most progressive Czech labels Harmless Youth. As a DJ, he plays a mix of straight and broken tracks ranging from melancholic gloominess to space age atmospheres, from trippy boisterousness to harder aspects.

✺ HAZE BOYS ✺ Oneiro & Hotdogg ✺ Brno

There they go. Two of God's own prototypes. Some kind of high powered mutants never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die.😂

We organize this event in the spirit of the Druhý Pád... you choose the amount of admission yourself according to your financial possibilities.

 

#HouseAcidTechnoBreaksElectroFinest

╭╮╭┳━━┳━━┳━┳━━╮

┃╰╯┃╭╮┣━━┃┳┻╮╮┃

┃╭╮┃┣┫┃━━┫┻┳┻╯┃

╰╯╰┻╯╰┻━━┻━┻━━╯

🅐🅡🅣🅑🅐🅡 🅗🅞🅤🅢🅔 🅝🅘🅖🅗🅣