Předprodej byl ukončen

Jan Amos Komenský
PŘEDNÁŠKA / KONFERENCE

Jan Amos Komenský

úterý 17. března od 19:00
Nová Akropolis Brno, Brno

O akci

Přednáška k 350. výročí úmrtí J. A. Komenského

J. A. Komenského známe jako Učitele národů, který dal směr nové pedagogice a výchově. Jejich smyslem je opravdové zušlechťování a zrání lidské duše. Podnětné jsou i jeho myšlenky týkající se pansofie (vševědy), jež vede k pravému poznání a k touze po jednotě v člověku i mezi lidmi a národy.