Předprodej byl ukončen

Healing Festival: Just Be
HUDBA Spirituální, FESTIVAL, PŘEDNÁŠKA / KONFERENCE, WORKSHOP, OSOBNÍ ROZVOJ

Healing Festival: Just Be

6. srpna od 8:00 – 9.8.
Autocamp Obora, Brno

O akci

HEALING FESTIVAL 2020 "Just Be"

je oslavou přítomného okamžiku a lásky k životu, prostorem pro probuzení vědomí, propojení se se svojí duší a esencí, odemknutí vlastního potenciálu, prostorem pro osvobození zdravého sebevědomí a spočinutí ve své dokonalosti.

Healing festival je také místem setkání a přijetí, místem vzájemné inspirace, kde se prostřednictvím workshopů, přednášek, cvičení, umění, tance a hudby vydáme na společnou cestu transformace. Přidejte se k nám na cestě do hlubin nás samých, na cestě za poznáním a radostí.

"Rozpusťte se s námi ve vesmírné extázi, oddejte se přítomnému okamžiku a slaďte se s tlukotem dokonalé existence." ♥

Těšíme se na Tebe Martin a Magdaléna

---

PROGRAM

Naprosto skvělý program začíná ve čtvrtek už v 08:00 ráno a končí v nedělí pozdě v pozdních hodinách. 

Tak naskoč na vlnu a popluj s námi. 

 ♥ Healing tým  ♥

Více informací

Více info na: www.healingfestival.eu

Facebook událost: https://www.facebook.com/events/514586182482141/

Facebook stránka: https://www.facebook.com/healingfestival.eu/

ENG

HEALING FESTIVAL 2020 "Just Be"

it is a celebration of the present moment and of love for life, a space for awakening consciousness, a connection with your soul and essence, unlocking your own potential, a space for liberating healthy self-confidence and resting in your perfection.

The Healing Festival is also a place of meeting and acceptance, a place of mutual inspiration, where, through workshops, lectures, exercises, art, dance and music, we embark on a common journey of transformation. Join us on the way to the depths of ourselves, on the way to knowledge and joy.

"Dissolve with us in cosmic ecstasy, indulge in the present moment, and align with the beat of perfect existence." ♥

For more visit: www.healingfestival.eu

Facebook event: healingfestival.eu

Facebook page: healingfestival.eu