Předprodej byl ukončen, zkus sehnat vstupenky přímo na akci

Velikonoční koncert pro 4 harfy
HUDBA Jazz / Blues / Klasika

Velikonoční koncert pro 4 harfy

středa 23. září od 18:30
Barokní sál Emauzského kláštera, Praha

O akci

PRAH-A-HARP KVARTET
Hana Müllerová – harfa, Hedvika Mousa-Bacha – harfa,
Kamila Jouzová – harfa, Mariana Jouzová – harfa
.
PROGRAM:
E.GRIEG – Ranní nálada
P. I. ČAJKOVSKIJ – Květinový valčík
B. SMETANA – Vltava
A. DVOŘÁK – POETICKÉ NÁLADY (Na starém hradě, Rej skřítků)
J. S. BACH – Braniborský koncert č. 3
C. SAINT-SAENS – KARNEVAL ZVÍŘAT (Akvárium, Labuť)
C. DEBUSSY – Arabesque č. 1
C, Ph. E. BACH – Solfeggietto

Více informací

Prah-a-harP kvartet představuje v kontextu české hudební scény ojedinělý úkaz. Sestává ze čtyř harfistek, přesněji řečeno tří sester a jejich matky. Členkám tohoto kvartetu není doposud známá existence obdobného projektu na území České republiky a přihlédneme-li ke kuriózní skutečnosti, že se jedná o čistě rodinný ansámbl, může se nám Prah-a-harP kvartet jevit nejen jako český, nýbrž i jako světový unikát.

Předchůdcem tohoto kvartetu bylo Duo Glissando založené sestrami Hedvikou Mousa Bacha a Kamilou Jouzovou v roce 2010. Skutečnost, že mají v rodině další dvě hráčky na harfu, přirozeně vedla k rozšiřování dua na kvartet. Takto se ke dvěma sestrám připojila ještě nejmladší sestra Mariana Jouzová s matkou Hanou Müllerovou, nynější uměleckou vedoucí souboru. Roku 2017 tak došlo k ustálení kvartetové sestavy a tedy k založení ansámblu Prah-a-harP kvartet. Od té doby vedle koncertování a zkoušení řeší neustále členky kvartetu otázku obohacování repertoáru, aby byl co nejpestřejší. Na straně jedné vznikají nové skladby přímo pro Prah-a-harP kvartet (například skladba Zvony od Pavla Hrabánka) a na straně druhé je repertoár doplňován skladbami a aranžemi skladeb pro dvě nebo čtyři harfy od zahraničních autorů.

Hana Müllerová patří k předním osobnostem české harfové scény. Po soutěžních úspěších na domácí scéně vyhrála roku 1986 soutěž Nadace Ruth Lorraine na Universitě v Eugene v USA. Od té doby pravidelně vystupuje s předními instrumentalisty a komorními soubory, spolupracuje s rozhlasem, televizí a nahrává pro domácí i zahraniční vydavatelství.

Od roku 1990 působí na pozici první harfistky Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK a roku 1996 zahajuje své pedagogické působení na Gymnáziu a hudební škole hlavního města Prahy. Vedle toho též vyučuje na ZUŠ Music Art /Fakultní škola University Karlovy v Praze/ a od roku 2O15 též na Pražské konzervatoři. Hana Müllerová dále založila rodinný harfový Prah-a-harP kvartet, organizuje stejnojmenný Prah-a-harP festival a Celostátní přehlídku harfové mládeže.

Hedvika Mousa Bacha studovala na Gymnáziu Jana Nerudy s hudebním zaměřením (2004) u své matky Hany Müllerové, na Pražské konzervatoři (2006) a poté na HAMU (2012) u doc. Jany Bouškové. V letech 2007-2008 pak byla na zahraniční stáži ve švýcarském Lausanne, kde studovala na Haute École de Musique u Chantal Mathieu. Věnuje se komorní i sólové dráze. Spolupracuje s mladými talentovanými umělci, jako jsou například sopranistky Markéta Fassati, Karolina Janů, houslistka Monika Růžková-Urbanová či violistka Jitka Hosprová. Ke spolupráci přizvaly Hedviku Mousa Bacha také osobnosti z oblasti populárních žánrů jako jsou například Lenka Dusilová, Beata Hlavenková, Iva Bittová, Darya Rollins a Dan Bárta.

Nedílnou součást profesionálního života Hedviky Mousa Bacha tvoří orchestrální hra a pedagogická činnost, což můžeme pozorovat na jejím působení v Symfonickém orchestru hlavního města Prahy FOK, Orchestru Berg, Talichově komorní filharmonii a ve Státní opeře Praha. Od roku 2008 také vyučuje hru na harfu v ZUŠ Lounských v Praze.

Kamila Jouzová studovala u své matky Hany Müllerové na Gymnáziu Jana Nerudy s hudebním zaměřením, dále pak na Pražské konzervatoři u Lydie Härtelové a v současnosti pokračuje v magisterském studiu na Hudební akademii múzických umění u doc. Jany Bouškové. Vedle sólových a komorních koncertů je nedílnou součástí jejích aktivit také orchestrální hra a pedagogická činnost. V letech 2011-2014 byla členkou orchestru Janáčkovy opery Národního divadla Brno a v roce 2015 působila v Symfonickém orchestru hl. m. Prahy FOK v rámci stipendia Nadace Jiřího Kouta.

Pravidelně se účastní mistrovských kurzů u světoznámých harfistů, jakými jsou například Kateřina Englichová, Sylvain Blassel, Anneleen Lenaerts, Ieuan Jones, Chantal Mathieu, Maria Christina Cleary. Se svou sestrou Hedvikou Mousa Bacha založila harfové Duo Glissando, které se stalo základem rodinného Prah-a- harP kvartetu.

Mariana Jouzová se věnuje hudbě od svých 6 let, kdy začala navštěvovat hodiny klavíru. Po dvou letech se začala věnovat hře na harfu pod vedením své matky Hany Müllerové. Od září roku 2015 studovala na Pražské konzervatoři pod vedením první harfistky Symfonického orchestru Českého rozhlasu Lydie Härtelové a nyní pokračuje na HAMU u doc. Jany Bouškové.

Roku 2016 premiérovala 3 malé fantazie pro sólovou harfu od Petra Strejce a v následujícím roce získala druhou cenu a také cenu za nejlepší provedení povinné skladby na soutěži konzervatoří Pražská harfa. Své vzdělání si doplnila účastí na mistrovských kurzech u harfistek, jako jsou Chantal Mathieu, Isabel Perrin, Marie Cleary, Alina Bzhezhinska-Lazorkina. Od té doby se věnuje komorní i sólové hudbě různých stylových žánrů. Spolupracuje s hobojistkou Karolínou Vocelovou, s níž vystoupila mimo jiné v Polském Těšíně. Je vedoucím harfového oddělení na Českém hudebním táboře mládeže v Horním Jelení.

Ve svém působení čerpá ze zkušeností získaných spoluprací s různými orchestry, jimiž jsou například Symfonický orchestr hlavního města prahy FOK, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Pražská komorní filharmonie a Filmová filmharmonie, jíž je od roku 2014 členem.

Koncertní agentura FIDELIO (www.koncerty-fidelio.cz):

STRUČNĚ Z HISTORIE

Koncertní a umělecká agentura Fidelio, s. r. o. resp. její předchůdce, obč. sdružení FIDELIO bylo založeno již v roce 2001 a působíme v současné době zejména v Praze, ale příležitostně pořádáme koncerty i v jiných městech - České Budějovice, Český Krumlov, Plzeň a od roku 2017 také Brno.  Za 18let (2002-2019), po kterou sdružení a navazující subjekty na trhu působí, jsme uspořádali více než 550 koncertů v mnoha městech České Republiky. Naše koncerty vyposlechlo více než 50 000 posluchačů.