Předprodej byl ukončen

František Skála / Olga Karlíková / Minami Nishinaga
VÝSTAVY, UMĚNÍ

František Skála / Olga Karlíková / Minami Nishinaga

27. února od 11:00 – 25.7.
Fait Gallery, Brno

O akci

Vstupenku lze použít kterýkoli den v rámci otevítací doby, kromě některých vybraných doprovodných programů. 

28. 5. a 25. 6. od 17.00 proběhnou komentované prohlídky výstavy s Františkem Skálou. Na tyto termíny je potřeba si rezervovat místo na e-mailu fg@faitgallery.com.

Aktuální informace a doprovodný program sledujte na www.faitgallery.com.

 

FRANTIŠEK SKÁLA / DVA ROKY PRÁZDNIN

Fait Gallery

Kurátor: Miroslav Ambroz

 

František Skála, známý převážně svými materiálovými objekty a instalacemi, prezentuje tentokrát svoji malířskou tvorbu vzniklou během dvouletého pobytu na pustém ostrově. Své náměty a inspiraci Skála čerpal z mytologie i stylu maleb původních obyvatel. Figurální plátna nestandardních tvarů a pestrých barev, společně s objekty různých rozměrů, zobrazují sny, vize, vzpomínky a další témata.

 

OLGA KARLÍKOVÁ / NAD RÁNEM

Fait Gallery MEM

Kurátorka: Denisa Kujelová

 

Zájem o záznam přírodních zvuků a rytmů spojuje Olgu Karlíkovou s kontextem konceptuálních umělců a autorů experimentální hudby, kteří se zajímali o propojení tónů a výtvarného gesta. Nezpochybnitelnou doménou její tvorby, která zahrnuje zachycování zvuků různých živočišných druhů, ale také přírodních jevů i v médiu malby, jsou bezesporu právě grafické zápisy ptačích zpěvů. 

 

MINAMI NISHINAGA / I'LL GIVE BROWNIE POINTS TO SOMETHING LIKE ČERT 180 G, LOUPÁK PES 60 G, OR PERHAPS BEZ OMÁČKY

Fait Gallery Preview

Kurátorka: Tímea Vitázková

 

Název výstavy odkazuje ke všedním momentům, které kvůli jejich subtilnosti a „nepatrnosti“ málokdy zaznamenáváme nebo lehko přehlížíme. Skrze 8 mikropohádek o imaginárních dialozích mezi subjekty a objekty můžeme naslouchat zvučení nově uvědomělých předmětů a přemýšlet, jak moc je důležité, aby na nás ostatní mysleli a cenili si nás.

English

FRANTIŠEK SKÁLA / TWO YEARS'  VACATION

Fait Gallery

Curator: Miroslav Ambroz

 

František Skála, who is mainly known for his material objects and installations, is presenting at the exhibition his paintings which were created during his two year stay on a deserted island. He drew his ideas and inspirations from the mythology, as well as of paintings of the original inhabitants. Figural canvases of non-standard shapes and bright colors, together with objects of various dimensions, reflect dreams, visions, memories, and other themes.

 

OLGA KARLÍKOVÁ / AT DAWN

Fait Gallery MEM

Curator: Denisa Kujelová

 

The interest in the recording of natural sounds and rhythms connects Olga Karlíková with the context of conceptual authors of experimental music, who were interested in connecting tones with artistic gestures. In the exhibition are presented records of bird songs from a large, systematically emerging set of drawings together in the combination with their probable artwork in the track recordings of singing specific birds.

 

MINAMI NISHINAGA / I'LL GIVE BROWNIE POINTS TO SOMETHING LIKE ČERT 180 G, LOUPÁK PES 60 G, OR PERHAPS BEZ OMÁČKY

Fait Gallery Preview

Curator: Tímea Vitázková

 

The title of project refers to daily moments when we rarely encounter or easily overlook because they are subtle and “insignificant”. Through 8 microtales about imaginary dialogues between subjects and objects, we can hear humming of validated objects and think how much it is essential to feel remembered and appreciated by the others.

Fait Gallery
Ve Vaňkovce 2, 602 00 Brno
út–so / Tue–Sat 11.00 – 18.00
www.faitgallery.com