Předprodej byl ukončen

On Sails to the Arctic & Sustainability tips
KONFERENCE / KONGRES / PŘEDNÁŠKA / SOUTĚŽ / ZÁPAS / ZÁVOD / VÝSTAVA / WORKSHOP / LEKCE / Cestování / Outdoor / Osobní rozvoj / Sport / Umění – Design

On Sails to the Arctic & Sustainability tips

sobota 28.3.2020 od 18:00
Kobka č. 17 - Náplavka, Praha

O akci

CZ | Na Plachty do Arktidy & Udržitelný workshop
C E S T O V E T E L S K Á    P Ř E D N Á Š K A
Skákající keporkaci, půlnoční slunce, kličkování mezi ledovci, nezmapovaná území, ale také záchrana velryby před plovoucí sítí, sběr plastových odpadků 500 mil od severního pólu. To je jen pár zážitků o které se s vámi podělíme.

Přijďte si poslechnout vyprávění o jedné výjimečné expedici 11 metrovou plachetnicí Severním ledovým oceánem ke břehům Špicberského souostroví. Povíme vám nejen o expedici samotné, ale řeč bude i o udržitelnosti, dopadu lidské činnosti na zdejší křehký ekosystém a také jak se všichni můžeme zapojit do její ochrany.

W O R K S H O P

  • Chcete třídit ale nevíte jak? Poradíme vám co kam patří
  • Zkusíte si vyrobit vlastní suchý šampón
  • Poradíme vám jak nakupovat ryby z udržitelných chovů.


Na místě bude také možnost pořídit si expediční Nálepku či Recyklo-obraz vytvořený z posbíraných artefaktů nebo se připojit k naší příští akci.

Více informací

Rezervace míst a vstupenky (dobrovolná výše) na odkaze: https://www.serenityexplorers.cz/prednasky-plachetnici-do-arktidy/

EN | On sails to the Arctic & Sustainability tips

T R A V E L   T A L K

JUMPING humpback, midnight sun, zigzags among icebergs, uncharted areas, but also a rescue of the whale from a floating net, collection of plastic garbage 500 miles from the North Pole. These are just a few experiences that we will share with you.

Come and listen to the story of one exceptional expedition by the 11-meter sailing boat through the North Sea and the Arctic Ocean to the shores of the Svalbard archipelago. We will tell you not only about the expedition itself but also about sustainability, the impact of human activity on the fragile ecosystem and how we can all be involved in protecting it.

W O R K S H O P

♻️ Do you want to sort trash but do not know how? We will advise you where it belongs

🧴You will try to make your own dry shampoo

🐳 We will advise you on how to buy fish from sustainable farms

There will be also a possibility to get an Expedition Sticker or but Recyclo-picture from artefacts collected on the journey or join us for the next project.

This wonderful evening is carried out by:

Serenity Explorers:

www.serenityexplorers.com

RespOn:

www.respon.cz