Předprodej byl ukončen

Cyklosvětluška aneb Světýlka naděje pro Karolínku
SPORT, PRO DĚTI

Cyklosvětluška aneb Světýlka naděje pro Karolínku

sobota 5.9.2020 od 18:00
Akord, Ostrava-Zábřeh, Ostrava

O akci

Cyklosvětluška je charitativní večerní jízda na kolech, která pomáhá od roku 2016. Akce je určena pro celou rodinu. Mohou se jí zúčastnit i ti nejmenší např. na svých odrážedlech či koloběžkách. Stačí se zaregistrovat, přijet a společnou jízdou na osvětlených kolech rozsvítit Bělský les. Každý rok jsou připraveny dva okruhy - maxi (30minutový) a mini (10minutový).

Pátý ročník charitativní jízdy letos podpoří 12letou Karolínku Dejovou z Kopřivnice, která je odmala upoutána na invalidní vozík.


Ve čtyřech letech jí byla diagnostikována svalová dystrofie a hypotonie. Svaly proto nefungují, jak mají, a přetváří se na vazivo. Přes svůj handicap však zkouší dělat to, co zdravé děti. Hraje na flétnu, klávesy, zpívá ve školním sboru, maluje a hlavně tancuje.


Peníze, které budou vybrány prostřednictvím registrace, budou využity na intenzivní rehabilitační pobyt v lázních, kam Kája každý rok jezdí. Zároveň poslouží jako příspěvek na nový a větší invalidní vozík.

 

Registrace

- děti do 15 let - 80 Kč

- nad 15 let - 250 Kč

 

V případě, že se nechcete akce účastnit, ale rádi byste Káju podpořili, můžete přispět částkou 100 Kč bez nutnosti jízdy. 

 

Program:

od 17:00 - registrace na místě (náměstí SNP) + doprovodný program 

19: 45 - 20:00 - start 1. a 2. okruh

20:30 - dojezd do cíle, losování o ceny, předání voucheru rodině

Více informací

Podmínky

Účastníci se zavazují, že v průběhu cyklojízdy budou dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu.

Jízdy se zúčastní v řádné cyklistické přilbě.

Jsou si vědomi, že se cyklojízda jede za plného provozu a že jsou povinni dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během jízdy řídí provoz na pozemních komunikacích.

Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí.

Jsou si vědomi, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené.

REGISTRACE se stává platnou až po uhrazení startovného. Do té doby považujeme přihlášení za informaci, že máte zájem se cyklojízdy zúčastnit a nebudete zařazení do startovní listiny. Zrušení registrace nebo nenastoupení k jízdě z jakýchkoli příčin, které nezpůsobil organizátor akce, není důvodem vrácení startovného. Jediný případ vrácení startovného je, když organizátor svým zaviněním zmařil možnost startu účastníka. Výjimku tvoří vážné zdravotní důvody, které účastník doloží organizátorovi lékařskou zprávou.

Účastníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce, kdy pro tento souhlas je rozhodující přesné datum narození. Účastnící mladší 15 let mohou startovat pouze v doprovodu dospělé osoby. Tato osoba bere veškerou odpovědnost za nezletilého účastníka.

Touto registrací prohlašuji, že:

• jsem si přečetl/a propozice cyklojízdy a souhlasím s nimi.

• jsem zdravotně způsobilý/á se cyklojízdy zúčastnit - pořadatel doporučuje před jízdou absolvovat zdravotní prohlídku

• budu respektovat a dbát pokynů pořadatelů, dodržovat pravidla fair-play, budu se chovat šetrně k přírodě

• v místech, kde trať vede po pozemních komunikacích budu respektovat pravidla silničního provozu a pokynů policie či pořadatelů

• zúčastňuji se na vlastní nebezpečí a respektuji, že nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví a věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po jízdě

• pořadatelé nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé v souvislosti s cyklojízdou

• pořadatel se zavazuje, že osobní data závodníků neposkytne třetí osobě a zajistí jejich ochranu ve smyslu příslušného zákona

• souhlasím se zasíláním reklamního sdělení - tento souhlas mohu kdykoli v budoucnu odvolat