Předprodej byl ukončen

Motonálet Nikolčice 25. ročník
FESTIVAL / KONCERT / Hudba – Metal, Punk, Rock

Motonálet Nikolčice 25. ročník

sobota 1.8.2020 od 14:00
Louka u Nikolčic, Nikolčice

O akci

25. ročník kultovního motosrazu v dolíčku na políčku u Nikolčic! Sobota 1.8.2020! Těšit se tradičně můžete na spoustu kapel a jiné zábavy!

Více informací

Všeobecné podmínky:

Vstupenku nelze vykoupit zpět či vyměnit, nelze poskytnout duplikát. Platnost vstupenky – pouze s kontrolním ústřižkem, bez úprav a nepoškozená, platí pro jeden vstup.

Pozměňování, falšování či kopírování vstupenky je trestné. Držitel vstupenky je povinen dodržovat pokyny a provozní řád pořadatele s důrazem na dodržování vládních opatření v souvislosti s Covid19. Organizátor nenese odpovědnost za škody na majetku a zdraví návštěvníků v případě, že byly způsobeny nezákonným, nevhodným a nezodpovědným chováním držitele vstupenky či jiných přítomných osob. Držitel vstupenky dává bez jakýchkoliv nároků pořadateli i třetím osobám souhlas ke zhotovení a zveřejnění jakékoliv formy záznamu akce či záznamu související s ní. Změna programu či zrušení akce vyhrazeny. Při zrušení akce pořadatel oznámí do 10 dní na www.motonalet.cz náhradní termín konání či způsob vracení vstupného. Náhrada jiných nákladů (ubytování, doprava …) se neposkytuje. Aktuální informace o případných změnách akce a programu budou uvedeny na www.motonalet.cz.

Zakoupením vstupenky a též jejím předložením u vstupu vyjadřuje její držitel souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami a pokyny pořadatele.

Další akce pořadatele

GATE Crasher & J. A. KRONEK a ALBAND v Šitbořicích - 2. března od 20:00, Sokolovna, Šitbořice

GATE Crasher - křest nové desky (+ Bastard) - 27. dubna od 19:00, Fléda, Brno