Akce byla zrušena

We Love The Boat | Pleasure Voyage | Holic b2b Yomakomba
HUDBA Elektronika, PARTY, JÍDLO / NÁPOJE, TANEC

We Love The Boat | Pleasure Voyage | Holic b2b Yomakomba

sobota 29. srpna od 18:00
Brněnská přehrada, Brno
Vstupenka do mobilu
Cena 1 190 bez dalších poplatků

O akci

Legendární a jedinečná boatparty je zpět s nejdelší plavbou a v nejsilnější sestavě! 5 hodin plavby s 5 DJs, kteří už na parníku hráli. Přijďte znovu zažít nezapomenutelnou atmosféru, kterou jinde nenajdete a nezažijete. Vítr ve tváři, drink v ruce a k tomu top disco, funky a house.

Vstupenky na místě nebudou. Neváhejte s nákupem, kapacita lodi je omezena na 150 osob. Vstupenky budou uvolňovány ve 3 cenových vlnách.

Chceme dělat naše párty tak aby vaše zážitky společně s přáteli byly maximální. Současně se změnily podmínky pronájmu lodi. Z těchto důvodů nás čeká několik změn. Všechny budou postupně představeny na naší stránce, ale můžete se s nimi seznámit už teď.

 

ENGLISH

The legendary and original boat party is back with the longest voyage and in the strongest line-up! 5 hours of sailing with 5 DJs who were already playing on the boat. Come and experience again an unforgettable atmosphere that you will not find anywhere else. Wind in the face, a drink in hand and top disco, funky and house. 

Tickets will not be available on boat. Do not hesitate with the purchase, the capacity of the boat is limited to 150 people. Tickets will be released in 3 price waves.

We want to make our party great. At the same time, the conditions for renting a boat has changed. For these reasons, we have to make some changes. All of them will be introduced on our facebook page, but you can get acquainted with them now.

 

Více informací

ALL INCLUSIVE

Všechny nealko nápoje, pivo, prosecco a nově drobné občerstvení formou rautu (finger food) budou v ceně vstupenky. Zabráníme tím frontám na baru a párty si tak všichni užijeme v maximálním komfortu. Míchané koktejly a panáky si můžete objednat dle ceníku.

 

DJs

Pozvali jsme ty nejlepší, co už tady hráli jako headlineři a poskládali je na jedinou lodičku. Když návrat tak ve velkém stylu.

Naše lodička patří u Holic mezi akce, které mají místo v jeho srdci. Tentokrát s ním přijede i jeho kámoš Yomakomba, se kterým rozjeli v Budapešti projekt Pleasure Voyage.

Arco patří nejen k nadšeným kapitánům naší lodi, ale také k úspěšným housovým producentům. Hraje pravidelně v nejlepších brněnských klubech.

Andrea Fiorino je brněnská legenda, hrál po celém světě a týdně zásobuje skoro 40 rádií svými MASTERMIX podcasty.

Nikolay je náš kamarád, který od první lodičky poctivě sbírá desky, aby je jednou mohl zahrát. My mu to umožníme. Jeho set na gramce celou párty pořádně nakopne.

 

SILENT DISCO

Hlasitá produkce není na horní palubě již možná. Nechceme se schovat do podpalubí jako mořské krysy. Vymysleli jsme lepší řešení! Rozdáme vám výkonná bezdrátová sluchátka! Skoro vše tak zůstane jak jste zvyklí. Stage s DJs bude na horní palubě, nepřijdete ani o západ slunce ani o vítr ve tváři. Současně nebudeme nikoho rušit. Každá sluchátka mají vlastní ovladač hlasitosti a zapůjčení je také v ceně vstupenky. Na spodní palubě budou obvyklé reproduktory.

 

BARY A JÍDLO

Nově bude k dispozici i něco malého k zakousnutí (snacks, tapaz, finger food). Přeci jen plavba potrvá přes 5 hodin a to může člověku vyhládnout. Veškeré jídlo bude v ceně vstupenky.

Zdarma bude pivo, prosecco a nealko nápoje. Vše nachlazené a postupně barmany připravené k vašemu odběru.

Na barech bude obvyklá nabídka rumů, whiskey a míchaných drinků za cenu dle palubního ceníku. Jediné, za co se bude během plavby platit.

 

CENA VSTUPENKY

Nechceme vás omezovat na komfortu, na který jste zvyklí. Současně nechceme jít do obřího rizika, že nevyplujeme, protože nepokryjeme náklady.

Nechceme dávat nesmyslné ceny na baru a doufat, že se pronájem lodi a další náklady zaplatí. 

Akce WLTB nikdy nebyly výdělečné a všichni, co na projektu kdy pracovali, to dělali ve volném čase a z nadšení pro věc. 

Tohle se nám zdá jako fér cesta, jak dosáhnout spokojenosti na všech stranách.

 

ENGLISH

ALL INCLUSIVE

All soft drinks, beer, prosecco and now also finger food will be included in the ticket price. This will prevent queues at the bar and we will all enjoy the party in maximum comfort. You can order mixed cocktails and shots according to the price list.

 

DJs

We invited the best who have already played here as headliners and put them together on a same boat. When you return so in style. 

Our boat is one of the events that have a special place in Holic's heart. This time his friend Yomakomba, with whom they started the Pleasure Voyage project in Budapest, will also come with him. 

Arco is not only one of the enthusiastic captains of our ship, but also one of the successful house producers. He plays regularly in the best clubs in Brno.

Andrea Fiorino is a Brno legend, he played all over the world and he supplies almost 40 radios with his MASTERMIX podcasts a week.

Nikolay is our friend who honestly collects records from the first boat so that he can play them one day. We'll let him. His turntable set kicks the whole party. 

 

SILENT DISCO

Loud production is no longer possible on the upper deck. We don't want to hide below decks like sea rats. We came up with a better solution! We will give you powerful wireless headphones! Almost everything will stay the way you are used to. The stage with the DJs will be on the upper deck, you will not lose the sunset or the wind on your face. At the same time, we will not disturb anyone. Each headphones have its own volume control and rental is also included in the ticket price. There will be the usual sound system on the lower deck. 

 

BARS AND FINGER FOOD

There will now be something small to bite into (snacks, tapaz, finger food). After all, the cruise will take over 5 hours and we can get hungry. All meals will be included in the ticket price.

Beer, prosecco and soft drinks will be free. All colds and bartenders will gradually get them ready for you.

The bars will have the usual offer of rums, whiskey and mixed drinks for the price according to the on-board price list. The only thing you will pay for during the cruise.

 

TICKET PRICE

We do not want to limit you to the comfort you are used to. At the same time, we don't want to run the huge risk of not paying because we don't cover costs.

We don't want to give meaningless prices at the bar and hope that boat rentals and other costs will pay off.

WLTB events were never profitable, and everyone who ever worked on the project did so in their spare time and out of enthusiasm. 

This seems to us to be a fair way to achieve satisfaction on all sides.