Předprodej byl ukončen

Stoikové a smysl života
PŘEDNÁŠKA / KONFERENCE, OSOBNÍ ROZVOJ

Stoikové a smysl života

úterý 25. srpna od 19:00
Nová Akropolis Brno, Brno

O akci

Život s sebou nese nutnost čelit mnoha krizím, společenským i osobním.

Právě v takových okamžicích nás více než kdy jindy provází otázka o smyslu života:

Jaký význam má naše snažení?

O co má vůbec smysl usilovat?

A o co se můžeme opřít, když se vše kolem nás mění?

Odpovědi stoických filozofů na tyto otázky neztratily svou aktuálnost ani po mnoha staletích.