Akce byla zrušena

C. G. Jung - filozofie a psychologie
PŘEDNÁŠKA / KONFERENCE, OSOBNÍ ROZVOJ

C. G. Jung - filozofie a psychologie

úterý 13.10.2020 od 18:00
Nová Akropolis Brno, Brno

O akci

C. G. Jung - filozofie a psychologie

Kurz 13., 20. a 27. října (18–21 h)

13. 10. Život C. G. Junga a základy psychologie
20. 10. Rozvoj osobnosti a psychologické typy
27. 10. Symboly, mytologie a alchymie

Více informací

Carl Gustav Jung je jednou z nejvýraznějších osobností moderní psychologie. Poté, co si uvědomil ohraničení psychoanalýzy, kterou jako léčebnou metodu využíval jeho učitel a přítel Sigmund Freud, formuloval na základě svého zkoumání a práce lékaře a psychoterapeuta svou vlastní teorii, na níž založil tzv. analytickou psychologii. Zkušenost ho přivedla k přesvědčení, že svět duše je stejně skutečný jako ten hmotný a že kromě prožitků v bdělém stavu může člověk využít i nevědomé elementy, jako jsou sny či archetypální obsahy mýtů. Toto poznání je pak možné využít nejen k léčení nemocí duše, ale také k neméně důležitému procesu, kterým je sebepoznání a osobní rozvoj. Jung rozvinul možnosti práce s nevědomím a upozornil také na nebezpečí vyplývající z oddělení psychického světa od racionalisticky chápané skutečnosti. Pokusil se tím vytvořit mosty mezi světy, které se do té doby zdály neslučitelné. Vydejme se spolu alespoň kousek cesty za poznáním duše, kterou nám Carl Gustav Jung ukázal.