Předprodej byl ukončen

Cyklosvětluška aneb Světýlka naděje pro Tomáška
SPORT, JÍDLO / NÁPOJE, PRO DĚTI

Cyklosvětluška aneb Světýlka naděje pro Tomáška

sobota 11.9.2021 od 17:00
Akord, Ostrava-Zábřeh, Ostrava

O akci

Cyklosvětluška je charitativní projekt pro širokou veřejnost. Jedná se o nesoutěžní cyklojízdu Bělským lesem v Ostravě. Výtěžek ze startovného jde formou daru na podporu vybrané organizaci nebo jednotlivce.

V roce 2021 proběhne šestý ročník této charitativní jízdy. Svou účastí podpoříte čtyřletého Tomáška Křivdu z Ostravy a zároveň si užijete netradiční večerní jízdu, kde můžete vyhrát i hodnotné ceny. 

Stačí se zaregistrovat. 

Výtěžek z registrace poslouží na nákup zdravotníckého kočárku. 

 

Tomáš Křivda

Tomášek po porodu prodělal mozkovou mrtvici. V důsledku toho došlo k poškození mozku a s tím souvisí jeho zdravotní stav. Po magnetické rezonanci mu diagnostikovali dětskou mozkovou obrnu. K mozkové obrně se přidala epilepsie, autismus a bohužel i autoagrese (tříská se a kouše). Tomík nemluví, neplazí se, nesedí a není schopen sebeobsluhy.

Více informací

Podmínky

Účastníci se zavazují, že v průběhu cyklojízdy budou dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu.

 • Jízdy se zúčastní v řádné cyklistické přilbě.
 • Jsou si vědomi, že se cyklojízda jede za plného provozu a že jsou povinni dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během jízdy řídí provoz na pozemních komunikacích.
 • Jízdy se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí.
 • Jsou si vědomi, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené.

REGISTRACE se stává platnou až po uhrazení startovného. Do té doby považujeme přihlášení za informaci, že máte zájem se cyklojízdy zúčastnit a nebudete zařazení do startovní listiny. Zrušení registrace nebo nenastoupení k jízdě z jakýchkoli příčin, které nezpůsobil organizátor akce, není důvodem vrácení startovného. Jediný případ vrácení startovného je, když organizátor svým zaviněním zmařil možnost startu účastníka. Výjimku tvoří vážné zdravotní důvody, které účastník doloží organizátorovi lékařskou zprávou.

Účastníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce, kdy pro tento souhlas je rozhodující přesné datum narození. Účastnící mladší 15 let mohou startovat pouze v doprovodu dospělé osoby. Tato osoba bere veškerou odpovědnost za nezletilého účastníka.

Touto registrací prohlašuji, že:

 • jsem si přečetl/a propozice cyklojízdy a souhlasím s nimi.
 • jsem zdravotně způsobilý/á se cyklojízdy zúčastnit - pořadatel doporučuje před jízdou absolvovat zdravotní prohlídku
 • budu respektovat a dbát pokynů pořadatelů, dodržovat pravidla fair-play, budu se chovat šetrně k přírodě
 • v místech, kde trať vede po pozemních komunikacích budu respektovat pravidla silničního provozu a pokynů policie či pořadatelů
 • zúčastňuji se na vlastní nebezpečí a respektuji, že nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví a věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po jízdě
 • pořadatelé nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé v souvislosti s cyklojízdou
 • pořadatel se zavazuje, že osobní data závodníků neposkytne třetí osobě a zajistí jejich ochranu ve smyslu příslušného zákona
 • souhlasím se zasíláním reklamního sdělení - tento souhlas mohu kdykoli v budoucnu odvolat