Předprodej byl ukončen

ONLINE: Bosenské údolí pyramid
ONLINE, PŘEDNÁŠKA / KONFERENCE, OSOBNÍ ROZVOJ, CESTOVÁNÍ

ONLINE: Bosenské údolí pyramid

úterý 6.4.2021 od 19:00
Zoom, Online

O akci

For English scroll down

Večerní online přednáška

Dr. Semir Osmanagić – objevitel a hlavní archeolog v projektu pro odkrývání nejvyšší a nejstarší pyramidy světa v bosenském Visoku.

Zveme vás na online setkání s tímto mužem, který svou prací přináší poznatky o pyramidách po celém světě a v posledních letech se převážnou měrou věnuje fenoménu pyramid v Bosně. Objevy v bosenském údolí pyramid jsou zcela převratné z pohledu archecheologie, historie i spirituality.

Připojte se na tuto online přednášku a poslechněte si, co všechno dosavadní objevy znamenají, jaké jsou nejnovější archeologické objevy, jaký transformační a léčebný potenciál mají tunely v Ravné, co vše můžete v městečku Visoko a na dalších energetických místech zažít a poznat.

Tuto akci pořádáme na podporu archeologického projektu výzkumu bosenských pyramid a část z výtěžku ze vstupného poputuje jako dar nadaci: Archeologický park: Bosenská pyramida Slunce 

Přednáška bude v anglickém jazyce s překladem do češtiny. Otázky určené pro Semira můžete pokládat s předstihem tady. Orientační čas tohoto online setkání je 2 hodiny. Záleží na počtu otázek.

------------------------

English text:
Online lecture (18:00 - 21:00)
Speaker: Dr. Semir Osmanagić (Bosnia and Hercegovina)

Dr. Semir Osmanagić – Discoverer and main archeology in the project for research of the biggest and the oldest so far known pyramid of the world in the Bosnian town Visoko.

We invite you to online meet this guy who by his overspending work brings the knowledge about pyramids around the world and last decade he is mainly concentrated to the pyramids in Bosnia. The discoveries in the value of pyramid are totally revolutionary from the archeologic, historic and spiritual point of view.

Join us for this online lecture and listen to what all the discoveries mean so far, what are the latest archeological discoveries. Samir will speak also about transformation and healing potential of the tunnels in Ravne and also what you can experience and get to know in the town of Visoko and other energetic places there.

We are organizing this event in support of the archaeological research project of the Bosnian pyramids, and part of the proceeds from the entrance fee will be donated to the foundation: Archaeological Park: Bosnian Pyramid of the Sun

The lecture will be in English with translation into Czech language.

Více informací

Organizační informace: Online přednáška proběhne přes platformu Zoom. Přihlášeným účastníkům pošleme po přijetí platby odkaz na vysílání a pokyny k připojení.

Pokud nestihnete živé vysílání, zašleme vám odkaz na záznam přednášky

Připojte se raději dříve, nechte si vypnutý mikrofon a kameru. Dotazy je možné klást online prostřednictvím „chatu“

Kontakt pro případ dotazů: Peter Bartal: 604 539 415, peter@peterbartal.cz