Předprodej byl ukončen

Webinář: Kritické myšlení a vlastní objektivita
ONLINE, PŘEDNÁŠKA / KONFERENCE

Webinář: Kritické myšlení a vlastní objektivita

čtvrtek 10. června od 19:00
Live stream, Online

O akci

Ve světě přeplněném informacemi všelijakého rázu a původu je schopnost vytřídit z nich ty kvalitní nejvyšší cností inteligentního člověka. Kritické myšlení není jen kvalitou stále častěji vyhledávanou moderními zaměstnavateli napříč odvětvími, ale i klíčem k lepšímu rozhodování, přesnějšímu vyjadřování a pevnějším mezilidským vztahům. Jaké metody je ale vhodné zvolit ve snaze co nejširší souvislosti? Jak zaručit objektivitu, nejen našich zdrojů, ale i svou vlastní? Jak se vyvarovat sklonům našeho mozku k zaujatosti a odhalit vlastní kognitivní klamy? A jak naučit sebe sama pohlížet na problémy z vícera úhlů, přizpůsobit tomu svou argumentaci a občas být ochotný přiznat si vlastní chybu? Vytrénujte svou mysl tak, aby viděla pod povrch každé informace a udělejte z kritického myšlení svou životní hodnotu! Vědecká a pedagogická pracovnice, orientující se na oblast kritického myšlení, Martina Kosturková, nám v zajímavé online přednášce přiblíží, jak zkoumat motivy a kvalifikaci autorů, či logickou soudržnost a důvěryhodnost prezentovaných tvrzení, ale přiblíží nám také, jak budoucnost a výzvy kritického myšlení vnímá World Economic Forum a jak tato problematika souvisí s naší morální zodpovědností.

 

PhDr. PaedDr. Martina Kosturková, PhD.

je vědecká a pedagogická pracovnice, orientující se převážně na kritické myšlení ve vícero souvislostech. Působí na Prešovské univerzitě v Prešově. Problematice kritického myšlení se začala věnovat poté, co první analýzy výsledků mezinárodního testování 15letých žáků organizací OECD potvrdily nedostatečný rozvoj této způsobilosti. Touto problematikou se zabývala také během svého doktorandského studia a postdoktorandského působení na Prešovské univerzitě, kde se věnuje řešení projektů cílených na inovaci procesu vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v pedagogice, vědě a výzkumu. Je autorkou vícera monografií, vědeckých a odborných článků. Její prioritou je změna současné kultury školy na školu charakteru a kritického myšlení. Je zakladatelkou vlastního Výzkumného centra kritického myšlení a cností, které patří pod FHPV PU v Prešove.

 

JAK WEBINÁŘ FUNGUJE?

  • Přihlašování levou zadní: Na webinář se můžete připojit přes svůj                  telefon, tablet anebo notebook, nepotřebujete k tomu žádné další technické        vybavení. 
  • Před konáním webináře vám v den jeho konání na e-mail pošleme odkaz, přes  který se na webinář lehce připojíte. Pokud vstupenkou zakoupíte v den konání  akce, odkaz na webinář vám přijde v jednom e-mailu přímo se vstupenkou.
  • Zážitek pro aktivní i pasivní posluchače: Do webináře se můžete aktivně zapojit a klást otázky, ale zároveň je určený i pro ty účastníky, kteří chtějí raději jen        poslouchat.  
  • Live stream webináře se vysílá prostřednictvím platformy Vimeo, přímo ve          vašem internetovém prohlížeči. Není proto potřebné nic instalovat, ani se nikde registrovat.

 

VÝHODY WEBINÁŘE:

  • Zúčastnit se ho můžete z pohodlí vašeho domova anebo kanceláře.
  • V nejbližších dnech po uskutečnění webináře dostanete záznam, který vám bude k dispozici po dobu 30 dní.
  • Efektivnější využití vašeho času bez potřeby cestovat.
  • Možnosti klást otázky a komunikovat s lektorem webináře.
  • Na jeden vstup se může zúčastnit celá domácnost.

 

Odpovědi na často kladené otázky naleznete zde