Předprodej byl ukončen

12. Brněnský Beatfest 2021 - 30 let FT Records
HUDBA Rock / Pop

12. Brněnský Beatfest 2021 - 30 let FT Records

pátek 30.7.2021 od 18:00
Amfiteátr "Bývalý pivovar" Řečkovice, Brno

O akci

Amfiteátr "Bývalý pivovar" Řečkovice
Palackého nám. 9, Brno

Více informací

Informace o festivalu 12. Brněnský Beatfest 2021
https://www.beatpoint.cz/brnensky-beatfest/

Prokázání bezinfekčnosti na vstupu do festivalového areálu

K prokázání bezinfekčnosti slouží 1 ze 3 možností:

- 14 dnů po ukončeném očkování

- prodělaná nemoc do 180 dnů od pozitivního testu

- PCR test (do 7 dnů) nebo antigenní test (do 72 hodin)

Nelze uznat samotesty, ani necertifikované testy ze zaměstnání, ani čestná prohlášení.

Všeobecné podmínky pro návštěvníky festivalu

1) Návštěvník Brněnského Beatfestu je povinen respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.

2) Návštěvník Brněnského Beatfestu je povinen dodržovat protiepidemická a hygienická pravidla platná v době konání koncertu.

3) Pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických nebo videozáznamů je přísně zakázáno a to i pro soukromou potřebu. Porušení tohoto zákazu je stíháno trestněprávními prostředky.

4) Vstupenka je považována za neplatnou v případě, že jsou poškozeny její ochranné prvky.

5) Je přísně zakázáno vnášet do prostoru konání akce nebezpečné předměty, skleněné nádoby, pyrotechnické předměty a zbraně libovolného druhu.

6) Je zakázáno vodit do areálu psy a jiná zvířata.

7) Majitel tohoto lístku uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody, smějí být zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.

8) Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení, popřípadě odložení koncertu je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena a to pouze do jednoho měsíce od data akce. Náhrada žádných zvláštních nákladů (tj. hotel, jízdní výlohy, servisní poplatky) se neposkytují.

9) Padělání vstupenek je nepřípustné a je trestné.