Předprodej byl ukončen

Národní svolání - Dědictví
OSOBNÍ ROZVOJ

Národní svolání - Dědictví

17.9.2021 od 17:00 – 18.9.2021
Národní dům na Vinohradech, Praha

O akci

Srdečně vás zveme, abychom se společně postavili před Boha Otce u příležitosti 400 letého výročí popravy 27 českých pánů.
Vnímáme, že je čas vykoupení z tohoto i všech dalších traumat a že Hospodin chce dovršit naše uzdravení, abychom mohli dobře spravovat národní dědictví, které nám svěřil.

Tématem je dědictví, protože jak je zřejmé například z příběhu o marnotratném synu, který  po svém návratu domů dostal od Otce prsten, plášť a obuv - pokud jsme Božími dětmi, Bůh má věci, které nám chce svěřit. Toužíme se tedy jako synové a dcery postavit před Jeho tvář a přijmout to, co nám jako jednotlivcům i národu dává. Zaměříme se také na uzdravení vztahu k autoritám a naši schopnost být správnou autoritou.

Národní tým má připraven hrubý obrys setkání, ale v průběhu akce je naší prioritou naslouchat Bohu a dělat to, co nám říká. Nejedná se o klasickou konferenci nebo vyučovací akci, ale o setkání všech, kteří jsou ochotni postavit se před Pána, hledat jeho tvář v uctívání a nechat se vést jeho Duchem.

Proto je daný jenom začátek akce, což je pátek 17. 9. 2021 17:00. Konec není pevně určený - nejpozději ve 24:00, ale samozřejmě má každý svobodu odejít, jak bude potřebovat. Začátek sobotního programu bude oznámen v pátek večer a na našich médiích (Facebook, https://www.jenovyden.cz/). Konec v sobotu opět do 24:00.

Novinkou na letošní rok je program pro děti od cca 5 let (rodiče jsou za své děti zodpovědní v průběhu celé akce) a místnost pro rodiče s malými dětmi, kde bude možnost sledovat zvuk z hlavního sálu.

Čekají vás také mnohá milá překvapení.

Pokud vnímáte, že se máte svolání zúčastnit a postavit se s námi před Pána u příležitosti 400 letého výročí od popravy českých pánů - ztráty našich elit, těšíme se na Vás v Národním domě Vinohrady v pátek 17.9. 2021 od 17:00.

Více informací najdete na webu: https://www.jenovyden.cz/narodni-svolani-2021-dedictvi
Pozvání od vedoucích týmu Česko je nový den můžete shlédnout kliknutím zde

Více informací


Berte prosím na vědomí, že v prostorách není možné konzumovat vlastní jídlo. V okolí je k dispozici mnoho restaurací a obchodů.