Předprodej byl ukončen

Konference: "ČR - Průmyslová velmoc 2028?"
KONFERENCE / KONGRES / PŘEDNÁŠKA

Konference: "ČR - Průmyslová velmoc 2028?"

středa 10.11.2021 od 8:00
BVV - Pavilon E - sál E2, Brno

O akci

Mezinárodní konference je zaměřena na otázku digitální transformace v pocovidové době a následné datové propojování firem vedoucí ke zvýšení efektivity vzájemné mezifiremní spolupráce.

Konference se bude věnovat definici strategických záměrů rozvoje ČR i případovým studiím o úspěšných řešeních a postupech.

Program konference naleznete na: https://www.cr2028.cz

ENGLISH:

The international conference is focused on the issue of digital transformation in the post-covid period and the subsequent data interconnection of companies leading to increased efficiency of mutual inter-company cooperation.


The conference will focus on the definition of strategic development plans of the Czech Republic as well as case studies on successful solutions and procedures.


You can find the conference program at: https://www.cr2028.cz

Daňové doklady/Tax documents

  • po nákupu obdržíte automaticky na email zjednodušený daňový doklad
  • pokud si přejete doplnit údaje o odběrateli, napište nám údaje na info@smsticket.cz

ENGLISH:

  • after the purchase, you will automatically receive a simplified tax document by email
  • if you wish to add customer data, write us the data at info@smsticket.cz

Nákup na fakturu/ Purchase on invoice

  • pokud potřebujete nakoupit vstupenky na fakturu, napište nám svůj požadavek na info@smsticket.cz

ENGLISH:

  • If you need to buy tickets for an invoice, write us your request at info@smsticket.cz