Předprodej byl ukončen

Holka nebo kluk - je v tom rozdíl?
KONFERENCE / KONGRES / PŘEDNÁŠKA

Holka nebo kluk - je v tom rozdíl?

pondělí 15.11.2021 od 16:30
Kino Vesmír, Ostrava

O akci

Jak vychováváme chlapce a dívky? Máme k nim jako rodiče přistupovat stejně nebo potřebují každý něco jiného? Jak podpořit jejich zdravý vývoj a jedinečnost obou pohlaví, která se vzájemně doplňují? Liší se role mámy a táty při výchově? Je důležité, aby se uměli zastoupit? Je nevhodné zaměňovat tyto role? Se specifiky každé role v rodině a se zákonitostmi vývoje chlapců a dívek, které bychom jako rodiče měli znát, nás seznámí zkušený lektor a rodinný terapeut Jiří Halda. Podělí se s námi o své zkušenosti, abychom na cestě dobrého rodičovství příliš neklopýtali.

Mgr. Jiří Halda 

je speciální pedagog, lektor, personální poradce a rodinný terapeut. Zaměřuje se především na problematiku výchovy dětí, poruchy chování a učení a rodinné vztahy. Je absolventem Pedagogické fakulty v Hradci Králové a Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 1993 – 2006 působil jako učitel a speciální pedagog na základních a speciálních školách a v Pedagogicko-psychologické poradně v Olomouci. Je autorem publikace – Maličkosti (na které bychom při výchově dětí neměli zapomínat)

 

Více informací

 

Pro vaši bezpečnost a zdraví:

o   U vstupu bude k dispozici desinfekce

o   Kromě doby konzumace noste ochranu nosu a úst

Opatření COVID-19 pro vstup na akci

Měli byste mít u sebe potvrzení o negativním PCR testu (starém maximálně 7 dní) nebo antigenním testu (starém maximálně 72 hodin), popřípadě potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 (ne starší než 180 dní) nebo se prokázat očkováním (od poslední dávky musí uplynout alespoň 14 dní). Všichni účastníci akce musí mít po celou dobu nasazenou ochranu nosu a úst. Více informací: bit.ly/Covid_CZ