Předprodej byl ukončen

Jednotka intenzivního života
KINO

Jednotka intenzivního života

úterý 30. listopadu od 19:00
Kino Vesmír, Svitavy

O akci

Film + beseda

Lékaři Ondřej a Kateřina se při své práci často dotýkají nedotknutelného. Průkopníci české nemocniční paliativní péče otevírají v celovečerním dokumentu témata, která z našich životů v podstatě zmizela. V prostředí robotické medicíny a zbožštělých bílých plášťů, orientujících se na nemoc jako takovou, se do středu jejich pozornosti vrací člověk. V intimních rozhovorech lékaři se svými pacienty hledají odpovědi na otázku, na niž se v nemocnicích, kde život končí pro 60-70 % české společnosti, bohužel zapomíná: “Jak žít dobrý život s nemocí?”

Po skončení filmu proběhne beseda s režisérkou filmu Adélou Komrzý!