Předprodej byl ukončen

Duchovní a totalita
DIVADLO

Duchovní a totalita

úterý 30. listopadu od 13:00
Multifunkční sál Dřevník, Broumov

O akci

Z DŮVODU NEMOCI JEDNOHO Z HERCŮ JE PŘEDSTAVENÍ BOHUŽEL ZRUŠENO.

O PŘÍPADNÉM NOVÉM TERMÍNU VÁS BUDEME INFORMOVAT.

 

Duchovní a totalita – Josef Zvěřina a zápas za duchovní svobodu v komunistických kriminálech

Oba totalitní režimy 20. století, nacistický i komunistický, přinesly církvím a jejich zástupcům i věřícím v Československu (potažmo v celém východním bloku) tvrdé pronásledování. To, co za šest let nezvládla zlikvidovat nacistická snaha o zničení církevních struktur a elit jako nositelů významné části národní identity, to znovu pronásledoval komunistický režim. Pokračoval v tom systematicky a vytrvale po čtyřicet let. Duchovní byli odsuzováni k trestům vězení i smrti, k vysilující a zdraví ohrožující dřině v pracovních táborech, zvláště při těžbě uranu, všemožně utiskováni, ponižováni a šikanováni. Materiální i kulturní hodnoty spojené s působením církevních institucí, škol a klášterů byly bezohledně ničeny.

Záměrem scénického dokumentu je představit životní pouť a pastorační činnost Josefa Zvěřiny v komunistických kriminálech, tedy pod likvidačním tlakem totalitního režimu a jeho aparátu. Hlavní důvod, proč se chceme tomuto tématu tak zevrubně věnovat, je fakt, že stopa vykořenění vlivu duchovenstva samozřejmě zeje do našich časů: náboženský život a vše, co k němu patří, se ocitl na okraji zájmu naší společnosti. V tomto příznačném mlčení dnes žijeme a jsme tak dědici minulosti, ve které jsme nežili, ale která je nyní naší přítomností. Přítomností, která nám dává stejné otázky, výzvy a úkoly, protože je nabíledni, že minulost a její souvislosti si nepřipomínáme proto, aby se neopakovala, ale právě proto, že je stále s námi. Vidíme to dobře, pokud jsme toho schopni, na stavu naší země a na mocenském dění ve světě.

 

hrají: Cyril Dobrý, Jakub Gottwald, Martin H. Krupa, Miloslav Mejzlík, Marek Pospíchal, Tomáš Bambušek

autor: Miroslav Bambušek

režie: Miroslav Bambušek

hudba: Vladimír Franz

moderátor: Petr Fischer

 

Účast na diskusi přislíbil páter Otakar Regner a historik Jan Synek.

 

Co je scénický dokument?

Prostřednictvím čtení archivních materiálů, projekcí dobové dokumentace, poslechu zvukových archivů a následné diskuse s historiky, odborníky a pamětníky na dané téma vzniká komplexní obraz k dané kauze, tedy něco, co se velmi těžko naplňuje jak v rámci běžné výuky ve školách, tak v rámci filmových dokumentů či odborných historických prací. 

Více informací

Představení se uskuteční podle aktuálních nařízení vlády. Účastníci koncertu starší 12 let musí prokázat splnění jedné z následujících podmínek:

- negativní RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin nebo negativní RAT antigenní test starý nejvýše 24 hodin případně absolvovat vlastní samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem,

- prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,

- aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

 

Všichni přítomní musí mít po celou dobu představení nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2. V hledišti je možné konzumovat jídlo i nápoje. Ihned poté, co dopijete či dojíte si prosím nasaďte respirátor!