Předprodej byl ukončen

Adventní koncert sboru Lumír 2021
KONCERT / Hudba – Blues, Jazz, Klasika

Adventní koncert sboru Lumír 2021

úterý 21.12.2021 od 19:00
Konvent Milosrdných bratří, Brno

O akci

KONCERT BUDE (doufáme :-)! Tradiční brněnský pěvecký sbor Lumír Vás zve na svůj tradiční vánoční koncert! Přijďte si s námi užít vánoční náladu a oddechněte aspoň na chvíli od shonu posledních dní tohoto roku... Na programu bude letos Půlnoční mše známého a oblíbeného autora Jakuba Jana Ryby (také zvaná II. Česká mše půlnoční či Missa pastoralis in D).

Kromě sboru uslyšíte i cca 15 členný orchestr CORPORA FIDIUM INTENTA, varhanici Petru Sedlákovou a sólisty. Advent Vám zpříjemníme také dalšími vánočními písněmi v a capellovém provedení i s doprovodem. Vše se odehraje (a odezpívá) pod vedením Františka Ostrého.

Těšíme se na slyšenou v Sále konventu milosrdných bratří na Vídeňské ulici v Brně (nedaleko Mendlova náměstí). 

Více informací

Více o II. České mši půlnoční J. J. Ryby (převzato z https://www.pozitivni-noviny.cz/cz/clanek-2009120072):

"Na rozdíl od známé Mše „Hej, mistře!“obsahuje „Missa Pastoralis“ i několik zhudebněných latinských textů. Slavnější – nám známou mši považuje A. Kröper za „dodatek“ k mešnímu ordinariu, tj. zpívanému doprovodu mše.

Ve druhé mši se podle něj J. J. Ryba snažil provázat toto ordinarium s klasickou českou hudbou. Obsazení Missy Pastoralis je obdobné jako u první mše, pouze o něco kratší.

Má taktéž devět částí. Začínají latinským textem Kyrie eleison, Gloria in excelsis Deo. Pokračují vloženou pastorelou: v Kyrie například – „Vzhůru, braši, vstávejte, stáda svoje shánějte“ s půvabným odpočítáváním dvanácté hodiny, v Gloria „Vzhůru, braši milí, v té půlnoční chvíli“ je Graduale již čistě českým. Začátek Creda je u této mše, stejně jako u Mše „Hej, mistře!“, unionem všech hlasů. Ofertorium začíná dudáckou předehrou a je, stejně jako první propriální část Graduale, ryze české. Naproti tomu závěrečné Agnus a Dona je věrné kodifikovanému textu. A podobně jako ve prvé mši, i v závěru druhé slyšíme úryvek z písně Hrály dudy."