Předprodej byl ukončen

BĚSI (dr. Krásy) - F. M. Dostojevskij / PREMIÉRA
DIVADLO

BĚSI (dr. Krásy) - F. M. Dostojevskij / PREMIÉRA

čtvrtek 16.12.2021 od 19:00
Klášter Broumov, Broumov

O akci

Premiéra divadelní inscenace vycházející ze slavného románu ruského spisovatele F. M. Dostojevského "Běsi" v podání souboru Nová Krása (Společnost Dr. Krásy).

Inscenace vznikla speciálně pro klášter Broumov, navazuje na již uvedené Wojtylovo Vyzařování otcovství.


režie, dramatizace: Petr Lanta

dramaturgická spolupráce: Jindřich Veselý, Natálie Volková

výprava: Petr Vaněk

hudba: Dan Červinka aj.

hrají: Richard Fiala, Lucie Zachovalová, Kryštof Nohýnek, Gábina Pyšná, Alžběta Petrová, Jan Táborský, Jiří Novotný, Iva Jakimiv, Milada Vyhnálková, Dan Červinka, Ivan Kühnmund, Libor Novák, Dušan Hübl, Petr Vaněk, Hana Beranová, Mirek Beier aj.

délka představení: cca 100 minut

 

11. listopadu uplynulo 200 let od narození velkého ruského spisovatele Fjodora Michailoviče Dostojevského. Román Běsi (1871) představuje jeden z vrcholů jeho tvorby, zároveň i přes svou košatost láká mnohé ke dramatickému ztvárnění.

Největším zlem člověka je dle autora románu vlažnost srdce a víry, nikoliv ateismus. Lze říci, že Dostojevského zajímají výhradně „věčné problémy lidské existence, její smysl, meze, účel, svoboda, nesmrtelnost, dobro, zlo, jsoucnost Boží“. Centrem dění Běsů je mladý vzdělaný šlechtic Nikolaj Vsevolodovič Stavrogin – okouzlující všechny (ženy ale i muže) svou tajemnou osobností. Je to hrdina hraničního typu, člověk zkoumající hranice lidského jednání. Je světcem nebo Ďáblem? Sveden nástrahami zla zakouší a zároveň způsobuje jiným utrpení. Podílí se na rozvratu klidného života ve městě, zároveň se brání stát „novým Carem“.

Dramatizace podobně jako román není pouhou „černou kronikou“ vyvolávající depresivní stavy (viz – známý obraz Emila Filly), Běsi (krásy) jsou plné ironie a humoru, ale také vášní a touhy po nalezení životní harmonie. Do jisté míry také reflektují rozdíl mezi východním a západním myšlením.

 

Pořádá Vzdělávací a kulturní centrum Broumov.

Vznik inscenace podpořilo Ministerstvo kultury ČR a Královéhradecký kraj.

Více informací

Představení se uskuteční podle aktuálních nařízení vlády. Účastníci koncertu starší 12 let musí prokázat splnění jedné z následujících podmínek:

- prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,

- aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

U dětí mladších 18 let, osob s kontraindikací k očkování a osob rozočkovaných lze k prokázání použít i RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin.

Všichni přítomní musí mít po celou dobu představení nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2.