Předprodej byl ukončen

Queer Open Stage
DIVADLO, UMĚNÍ, TANEC, STAND-UP

Queer Open Stage

pátek 28. ledna od 20:00
A Maze in Tchaiovna, Praha

O akci

Blackbile Productions uvádí...  (for English scroll down)

 

Queer Open Stage - novou show v Praze, jež nabízí platformu umělcům*kyním napříč žánry, bez ohledu na předchozích zkušenostech!

Každá show je unikátní, neboť se skládá z vystupujících vybraných skrz náš přihlašovací formulář a vždy jednoho speciálního hosta. Průběh show moderuje Melancholia Blackbile, jedna z předních českých drag queens a multi-žánrová performerka produkující řadu queer a kabaretních eventů v Praze.  

 

KDY: 28. ledna 2022 od 20:00 (vstup od 19:30)  

KDE: A Maze in Tchaiovna, Kafkova 18 Praha 6

VSTUPENKY: 250 Kč online / 300 Kč v hotovosti na místě

 

Na naší Open Stage se setkáte s Drag vystoupeními, Burleskou, Živým zpěvem, Akrobacií a dalšími disciplínami performančního umění. Přijďte podpořit začínající artist*ky u jejich debutního vystoupení i zkušené performer*ky s novými akty. Případně přijďte nasbírat inspiraci nebo odvahu a třeba příště budete stát na stagi právě vy! Naše show je safe space a prostor pro vzájemnou podporu.

 

PERFORMERSKÉ OBSAZENÍ:

Speciální host: Dima Arrest (drag queen)

Ralda Mountbatten (burleska)

Nonna Kareva (burleska)

Taura Nark (drag queen)

Miss BlackTail (drag queen)

Haru Harajuku (drag queen)

Melody (drag queen)

Metaxa (drag queen)

Moderuje v angličtině (dle potřeby i v češtině): Melancholia Blackbile

 

Jsme 100% queer safe space. Všichni jsou vítáni, pokud se budou chovat s respektem vůči ostatním divákům a pracujícím umělcům*kyním.
Místa jsou na sezení, podnik umožňuje na baru platbu kartou i v hotovosti a nabízí řadu alkoholických & nealkoholických nápojů, a teplé jídlo i snacky včetně vegan možností!

Řídíme se všemi vládními nařízeními spojenými s Covid-19 platnými k datu konání eventu. Vezměte si s sebou prosím potřebné dokumenty ohledně očkování (případně neg PCR test, pokud splňujete jednu z vyjímek). Mějte ohleduplnost vůči ostatním, pokud na sobě v den akce pocítíte příznaky nemoce, zůstaňte raději doma.
Akce je určena osobám ve věku 16+, nebo za doprovodu dospělé osoby, která plně přebírá zodpovědnost.

 

Těšíme se na vás!

 

____________________________

 

Blackbile Productions presents...

 

The Queer Open Stage - a brand new show in Prague which gives a platform to artists across genres, regardless of previous experience!

Each show is unique since it consists of performers chosen through our application form and one special guest. The evening is hosted by Melancholia Blackbile, one of the Czech Republic’s premier drag queens and a multi-genre performer producing multiple queer and cabaret events in Prague.

 

WHEN: January 28th, 2022 from 20:00 (doors from 19:30)

WHERE: A Maze in Tchaiovna, Kafkova 18, Prague 6

TICKETS: 250 CZK online / 300 CZK cash at the door

 

Our Open Stage features Drag performances, Burlesque, Live vocals, Acrobatics and other types of performance art. Join us to support beginning artists during their stage debut as well as experienced performers showcasing their new acts. Perhaps you’d like to come to get inspired or build up courage, and who knows, next time might be your turn to shine on stage! Our show is a safe and mutually supportive space.
 

PERFORMER CAST:

Special guest: Dima Arrest (drag queen)

Ralda Mountbatten (burlesque)

Nonna Kareva (burlesque)

Taura Nark (drag queen)

Miss BlackTail (drag queen)

Haru Harajuku (drag queen)

Melody (drag queen)

Metaxa (drag queen)

Hosted in English (and in Czech if needed) by: Melancholia Blackbile

 

We are a 100% queer safe space. Everyone is welcome as long as they behave with respect towards other audience members and the working artists.
The show is seated, the venue takes cards and cash, and offers a variety of alcoholic & non-alcoholic beverages, hot food and snacks including vegan options!

Our event complies with all government issued rules regarding Covid-19, which will be valid on the date of the show. Please bring your required vaccination documents (or a negative PCR test if you meet one of the exceptions). Behave responsibly towards others, if you feel unwell the day of the show, please stay at home.
This event is suitable for a 16+ audience, or with the accompaniment of an adult, who thereby takes full responsibility.

 

We look forward to seeing you!