Předprodej byl ukončen

Boudoir Macabre: Bloody Valentine's
HUDBA, DIVADLO, UMĚNÍ, TANEC

Boudoir Macabre: Bloody Valentine's

pátek 18. února od 20:00
A Maze in Tchaiovna, Praha

O akci

Blackbile Productions uvádí...  (for English scroll down)

 

Boudoir Macabre: Bloody Valentine’s - alternativní pražský kabaret je zpět s novým formátem a performery*kami, které jen tak neuvidíte na typických drag shows v klubech či klasických burleskních večerech. 

A protože datum naší show vychází téměř na den sv. Valentýna, můžete se těšit na tématická vystoupení spojena s tímto svátkem lásky, avšak v našem vlastním queer, hororovém a fetish podání s tématem večera “Bloody Valentine’s”. 

 

KDY: 18. února 2022 od 20:00 (vstup od 19:30)

KDE: A Maze in Tchaiovna, Kafkova 18 Praha 6

 

OBSAZENÍ: 

Galeb

Mystaeria

Miss Gendered

Rudy

Rock ‘n’ Ro

Melancholia Blackbile

Moderuje v angličtině: Action Jackson

 

Jsme 100% queer safe space. Všichni jsou vítáni, pokud se budou chovat s respektem vůči ostatním divákům a pracujícím umělcům*kyním.

Místa jsou na sezení, podnik umožňuje na baru platbu kartou i v hotovosti a nabízí řadu alkoholických & nealkoholických nápojů, a teplé jídlo i snacky včetně vegan možností!

Řídíme se všemi vládními nařízeními spojenými s Covid-19 platnými k datu konání eventu. Vezměte si s sebou prosím potřebné dokumenty ohledně očkování (případně neg PCR test, pokud splňujete jednu z vyjímek). Mějte ohleduplnost vůči ostatním, pokud na sobě v den akce pocítíte příznaky nemoce, zůstaňte raději doma. 

Akce je určena osobám ve věku 16+, nebo za doprovodu dospělé osoby, která plně přebírá zodpovědnost.     

 

Těšíme se na vás!

____________________________

 

Blackbile Productions presents...  

 

Boudoir Macabre: Bloody Valentine’s - the alternative Prague based cabaret is back with a new format and performers you don’t usually get to see at typical club drag shows or classic burlesque evenings.

And since the date of our show is so close to St. Valentine’s Day, you can look forward to themed acts inspired by this day of love, however you’ll get our own queer, horror and fetish version with the theme “Bloody Valentine’s”.
 

WHEN: 18. February 2022 from 20:00 (Doors 19:30)  

WHERE: A Maze in Tchaiovna, Kafkova 18 Praha 6     

 

PERFORMER CAST: 

Galeb

Mystaeria

Miss Gendered

Rudy

Rock ‘n’ Ro

Melancholia Blackbile

Hosted in English by: Action Jackson    
 

We are a 100% queer safe space. Everyone is welcome as long as they behave with respect towards other audience members and the working artists.

The show is seated, the venue takes cards and cash, and offers a variety of alcoholic & non-alcoholic beverages, hot food and snacks including vegan options!

Our event complies with all government issued rules regarding Covid-19, which will be valid on the date of the show. Please bring your required vaccination documents (or a negative PCR test if you meet one of the exceptions). Behave responsibly towards others, if you feel unwell the day of the show, please stay at home. 

This event is suitable for a 16+ audience, or with the accompaniment of an adult, who thereby takes full responsibility.

 

We look forward to seeing you!