Předprodej byl ukončen

Praktická rétorika
OSOBNÍ ROZVOJ

Praktická rétorika

pátek 25. února od 12:00
Nová Akropolis, Hradec Králové

O akci

Kurz bude probíhat v pátek od 12 do 18:30 h

• 8 hodin přednášek a cvičení
• Technika řeči, práce s emocemi
• Neverbální komunikace
• Trénink řečnických dovedností

Více informací

Obsah kurzu:

• Tradiční pojetí rétoriky

• Technika řeči – respirace, fonace, rezonance, vokalizace, artikulace

• Autentický hlas

• Práce s emocemi

• Neverbální komunikace

• Tvorba a skladba projevu

• Praktické rady

• Trénink řečnických dovedností

Komu je kurz určen:

Všem, kteří chtějí zlepšit svůj mluvený projev, své prezentační a komunikační dovednosti.

Během praktických cvičení se naučíte:

• Jak působit slovem

• Jak pracovat s dechem

• Jak správně artikulovat

• Jak správně vyslovovat

• Jak ovládnout řeč těla

• Jak zvládnout trému a další překážky

• Jak se správně připravit

• Jak vyčerpat téma a ne posluchače

• Jak být sám sebou

Délka trvání:

Celkový počet výukových hodin: 8