Předprodej byl ukončen

Flamenco koncert MÉ KROKY / Concert Sobre mis pasos
HUDBA World music / Ethno / Folk

Flamenco koncert MÉ KROKY / Concert Sobre mis pasos

pátek 19.9.2014 od 20:30
Royal Theatre Cinema Cafe, Praha

O akci

Mé kroky“ je představení zrozené z prožitků flamenkové tanečnice Virginie Delgado. Účinkující / Performers: Kytara, zpěv / Guitar, vocals Morenito de Triana, Perkuse / Percussion Michael Cába, Klavir / Piano Václav Greif, Tanec a choreografie / Dance and choreography Virginia Delgado, Namět a design / Original idea and design Laetitia Rigaud, Světlo a animace / Light and animation Lukáš Brinda

Mé kroky“ je představení zrozené z prožitků flamenkové tanečnice Virginie Delgado. Je to úvaha o postavení umělce a zároveň o tom, jak se flamenco může změnit v mocný prostředek pro komunikaci a transformaci. První obraz Prahy, návrat ke kořenům, který jí umožnil dále umělecky růst a současně se vypořádat s tématy, těsně spjatými se španělskou kulturou... Představení se zabývá myšlenkami o zakořenění a vytržení z kořenů, úvahami o tom, jakým způsobem si vytváříme nové vazby, které nám umožňují dále se rozvíjet... Tedy o jakési vnitřní cestě, na které se sice potýkáme s vlastními nedostatky, ale která nám zároveň otevírá nové možnosti a postupně odhaluje celý náš potenciál...


ENGLISH "Sobre mis pasos" is a show which contains the experience of flamenco dancer Virginia Delgado. It's a reflection of the artist's position and, at the same time, it's about how flamenco could be turned into a powerful tool for communication and transformation. The first image of Prague, the return to the roots, which enable person to grow artistically and deal with issues closely associated with the Spanish culture...

The performance deals with ideas about rooting and pulling out of roots, about how we create new connections which allow us developing in the further... This is some kind of inner journey, when we are struggling with our own shortcomings, but also open up new possibilities and gradually reveal a full potential of us...