Předprodej byl ukončen

Sborový koncert & Jiří Strejc 90'
HUDBA Jazz / Blues / Klasika

Sborový koncert & Jiří Strejc 90'

neděle 12.6.2022 od 19:00
Kostel sv. Petra a Pavla, Semily

O akci

SBOROVÝ KONCERT 
k nedožitým 90. narozeninám skladatele Jiřího Strejce

PĚVECKÝ SBOR ANTONÍN DVOŘÁK, Turnov
BOHUSLAV LÉDL - sbormistr
CANTORES CANTANT, ZUŠ Fr. Kmocha Kolín
JAKUB HRUBÝ - sbormistr


VÁCLAV UHLÍŘ - varhany

 

Pořadatel: Dvořákův festival

 

Program:
Jiří Strejc - Ecce sacerdos magnus
Johann Sebastian Bach - Fantazie g moll (BWV 542)
/ Jesu bleibet meine Freude
Wolfgang Amadeus Mozart - Fantazie f moll (KV 608)
Antonín Dvořák - Biblické písně v úpravě pro sbor
a varhany od Jiřího Strejce (výběr)
Jiří Strejc - Missa Lux et origo
Jiří Strejc - Sonata I. (Preludium, Aria, Toccata
rumba)

Více informací

Jiří Strejc (1932 – 2010) Vystudoval Pražskou konzervatoř (1948 – 1953) obor hra na varhany ve třídě prof. M. Kampelsheimera a kompozici u prof. O. A. Tichého. V letech 1942 – 1953 byl varhaníkem chrámu Panny Marie Královny Míru v Praze – Lhotce. 

Od roku 1957 do června 2001 působil jako ředitel kůru v katedrále sv. Ducha v Hradci Králové. Těžiště Strejcovy bohaté a osobité tvorby zaujímá poměrně rozsáhlá tvorba pro varhany a pochopitelně liturgická hudba. Svědectvím autorova skladatelského citu je skutečnost, že při vysoké umělecké úrovni jsou skladby pro běžné chrámové sbory interpretačně dostupné.

Sbor Cantores Cantant založil v srpnu 2013, jako smíšený pěvecký sbor ZUŠ Fr. Kmocha v Kolíně, Petr Hlavatý. Sbor je složen do značné míry z minulých i současných žáků pěveckého oddělení ZUŠ. Sbor začal veřejně účinkovat velmi brzy po svém založení. Už po čtyřech měsících nácviku vystoupil na svém prvním koncertu a během dalších dvou měsíců absolvoval další dva koncerty. Sbor je z většiny hlasově složen z jeho žáků, což zaručuje pestrou barevnost hlasových skupin, možnost dynamiky a čistotu intonace. Podstatou je chuť všech členů v prezentaci krásné opomíjené klasické sborové tvorby. Sbor spolupracuje s předními umělci a pěvci významných českých a zahraničních operních scén.

Václav Uhlíř (*1954) je významný český varhaník, organolog a hudební pedagog. Během studia na HAMU se úspěšně zúčastnil několika mezinárodních varhanních soutěží. Od roku 1970 působí na kůru kostela Panny Marie v Hradci Králové jako varhaník a sbormistr. V letech 1983 - 2019 působil pedagogicky na pardubické konzervatoři. Od roku 1990 zastává funkci na Biskupství v Hradci Králové funkci diecézního organologa. Od roku 1993 je uměleckým vedoucím hudebního souboru krematoria v Pardubicích. Soustavně se věnuje koncertní činnosti a spolupracuje s různými orchestry, sbory a sólisty.

Z jeho četných nahrávek pro Český rozhlas stojí za zmínku zvláště cyklus nahrávek českých historických varhan. Václav Uhlíř se také podílí na organizaci významných kulturních událostí, jako je varhanní festival Vzkříšené varhany nebo Orlicko-kladský varhanní festival.

Za dlouholetou službu církvi a zejména péči o varhany v diecézi byl na návrh biskupa Mons. Dominika Duky v roce 2008 oceněn papežem Benediktem XVI. Vyznamenáním Pro Ecclesia et Pontifice.