Předprodej byl ukončen

Jiří Strejc 90'
HUDBA Jazz / Blues / Klasika

Jiří Strejc 90'

neděle 19.6.2022 od 19:00
Katedrála Sv. Ducha, Hradec Králové

O akci

Sborový koncert

k nedožitým 90. narozeninám skladatele Jiřího Strejce

Pořadatel: Dvořákův festival


Chrámový sbor kostela Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové
Cantores Cantant, sbor ZUŠ Fr. Kmocha v Kolíně
VÁCLAV UHLÍŘ – varhany
VÁCLAV METODĚJ UHLÍŘ – sbormistr

Program:
Jiří Strejc - Ecce sacerdos magnus
Johann Sebastian Bach - Fantazie g moll (BWV 542) / Jesu bleibet meine Freude
Wolfgang Amadeus Mozart - Fantazie f moll (KV 608)
Antonín Dvořák - Biblické písně v úpravě pro sbor a varhany od Jiřího Strejce (výběr)
Jiří Strejc – Missa Kyrie fons bonitatis
Jiří Strejc - Sonata I. (Preludium, Aria, Toccata rumba)

Více informací

Jiří Strejc (1932 – 2010) Vystudoval Pražskou konzervatoř (1948 – 1953) obor hra na varhany ve třídě prof. M. Kampelsheimera a kompozici u prof. O. A. Tichého. V letech 1942 – 1953 byl varhaníkem chrámu Panny Marie Královny Míru v Praze – Lhotce. 

Od roku 1957 do června 2001 působil jako ředitel kůru v katedrále sv. Ducha v Hradci Králové. Těžiště Strejcovy bohaté a osobité tvorby zaujímá poměrně rozsáhlá tvorba pro varhany a pochopitelně liturgická hudba. Svědectvím autorova skladatelského citu je skutečnost, že při vysoké umělecké úrovni jsou skladby pro běžné chrámové sbory interpretačně dostupné.

Chrámový sbor kostela Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové. Hudba na kůru mariánského kostela v Hradci Králové se pěstuje již od samého vzniku kostela. Není divu, vždyť zdejší kůr disponuje vynikajícími akustickými i prostorovými podmínkami. Barokní varhany z roku 1765 optimálně vykrývají zadní rohy kůru a od hracího stolu, stojícího uprostřed kůru, lze dirigovat početný sbor i s menším orchestrálním obsazením.

Sbor, který má kolem 30 stálých členů, má na repertoáru více než 50 mší a téměř 100 dalších duchovních skladeb k různým příležitostem. Hlavním posláním sboru je služba kostelu Panny Marie v Hradci Králové. Sbor zpívá pravidelně na svátek sv. Václava, slavnost Ježíše Krista Krále, Hod Boží vánoční, Nový rok, Hod Boží velikonoční a slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Kromě toho zpívá pravidelně na nedělních májových pobožnostech, při slavnosti Těla a krve Páně a nepravidelně při různých příležitostech. Sbor občas vystupuje i koncertně a v roce 1994 natočil kompaktní disk, který vznikl z iniciativy švýcarské diecéze kantonu Thurgau a výtěžek z prodeje přispěl na rekonstrukci pastoračního centra v Hradci Králové. 

Sbor Cantores Cantant založil v srpnu 2013, jako smíšený pěvecký sbor ZUŠ Fr. Kmocha v Kolíně, Petr Hlavatý. Sbor je složen do značné míry z minulých i současných žáků pěveckého oddělení ZUŠ. Sbor začal veřejně účinkovat velmi brzy po svém založení. Už po čtyřech měsících nácviku vystoupil na svém prvním koncertu a během dalších dvou měsíců absolvoval další dva koncerty. Sbor je z většiny hlasově složen z jeho žáků, což zaručuje pestrou barevnost hlasových skupin, možnost dynamiky a čistotu intonace. Podstatou je chuť všech členů v prezentaci krásné opomíjené klasické sborové tvorby. Sbor spolupracuje s předními umělci a pěvci významných českých a zahraničních operních scén.

Václav Uhlíř (*1954) je významný český varhaník, organolog a hudební pedagog. Během studia na HAMU se úspěšně zúčastnil několika mezinárodních varhanních soutěží. Od roku 1970 působí na kůru kostela Panny Marie v Hradci Králové jako varhaník a sbormistr. V letech 1983 - 2019 působil pedagogicky na pardubické konzervatoři. Od roku 1990 zastává funkci na Biskupství v Hradci Králové funkci diecézního organologa. Od roku 1993 je uměleckým vedoucím hudebního souboru krematoria v Pardubicích. Soustavně se věnuje koncertní činnosti a spolupracuje s různými orchestry, sbory a sólisty.

Z jeho četných nahrávek pro Český rozhlas stojí za zmínku zvláště cyklus nahrávek českých historických varhan. Václav Uhlíř se také podílí na organizaci významných kulturních událostí, jako je varhanní festival Vzkříšené varhany nebo Orlicko-kladský varhanní festival.

Za dlouholetou službu církvi a zejména péči o varhany v diecézi byl na návrh biskupa Mons. Dominika Duky v roce 2008 oceněn papežem Benediktem XVI. Vyznamenáním Pro Ecclesia et Pontifice.

Václav Metoděj Uhlíř vystudoval Církevní konzervatoř Opava, obor sbormistrovství u MgA. Kremeny Peschakové a obor Hra na varhany MgA. Tomáše Thona, absolvoval v roce 2010 u BcA. Lukáše Kubenky. V letošním roce dokončil magisterské studium oboru Muzikologie na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde se věnuje zejména hudebně-analytické a organologicko-dokumentační činnosti, hudební kompozici a edičnímu cyklu skladatele Jiřího Strejce. V tomto akademickém roce pokračuje v postgraduálním studiu. Paralelně studuje hru na varhany na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Z jeho publikační činnosti lze jmenovat kapitolu v knize Olomoucké hudby ve dvacátém století, nebo kapitolu o varhanách ve výroční publikaci Ostravské filharmonie. Zároveň studuje hru na varhany na akademii múzických umění. Od roku 2009 pedagogicky působil na ZUŠ ve Zlatých Horách, od roku 2012 učí na ZUŠ Žerotín-Olomouc. Je  varhaníkem chrámu sv. Mořice v Olomouci. Z koncertních vystoupení lze jmenovat spolupráci s Filharmonií Hradec Králové a Filharmonií Zlín, nebo tradiční vánoční koncerty s Jaroslavem a Julií Svěcenými. Zaměřuje se na hudbu 17. a 20. století, zejména na českou varhanní tvorbu.