Předprodej byl ukončen

Praktická psychologie
PŘEDNÁŠKA / KONFERENCE, WORKSHOP, OSOBNÍ ROZVOJ

Praktická psychologie

sobota 21. května od 10:00
Nová Akropolis Brno, Brno

O akci

Ačkoli se psychologie jako samostatná věda zformovala teprve v 19. století, vnitřní svět člověka byl předmětem zkoumání od nejstarších dob. Filozofové z Východu i Západu nám zanechali bohaté poznatky o lidské duši, o zákonitostech, kterými se řídí naše myšlení a cítění. Mluvili i o nejrůznějších nástrojích, kterými naše psýcha disponuje, jako je například paměť, inteligence, pozornost, imaginace a mnoho dalších. Během kurzu se seznámíme s těmito tradičními poznatky i s pohledem moderní psychologie. Přednášky jsou doplněny cvičeními, která pomáhají odhalit a rozvinout naše vnitřní potenciály.

Obsah kurzu:

• Pojetí člověka ve starodávném Řecku a Indii
• Poznání sebe sama a cesta individuace dle C. G. Junga
• Vědomí, nevědomí a pozornost
• Jak dosáhnout emocionální stability 
• Jak rozvinout empatii
• Jak pracovat se strachem
• Techniky zlepšování paměti
• Svět mysli a myšlení
• Práce s představami a pozitivní přístup k životu
• Sebedůvěra

Více informací

Komu je kurz určen:

• Každému, kdo se chce blíže seznámit se svou psýchou a pracovat na rozvoji svých schopností.

Během praktických cvičení se naučíte:

• Co rozptyluje pozornost a co ji naopak pomáhá udržet

 

• Jak zlepšit schopnost soustředění

• Jak správně vyjadřovat emoce – verbálně i neverbálně

• Jak dostat emoce v krizových situacích pod kontrolu

• Jak překonat strach a špatnou náladu

• Jaké existují druhy paměti, umění paměti a její trénink

• Jak při komunikaci správě volit slova

• Druhy imaginace

• Jak používat imaginaci k naplnění vlastních snů

Rozsah kurzu:

•  8 výukových hodin - 4 bloky přednášek a cvičení po 2 výukových hodinách, každá v délce trvání 45 minut

Přihláška:

K přihlášení použijte, prosím, níže uvedený formulář.

Obratem vám zašleme pokyny k platbě.

Přihláška je považována za závaznou v okamžiku připsání platby na náš účet.

Maximální počet účastníků v kurzu je 10 osob.