Předprodej byl ukončen

Praktická psychologie 3x3h
PŘEDNÁŠKA / KONFERENCE, WORKSHOP, OSOBNÍ ROZVOJ

Praktická psychologie 3x3h

5. září od 18:00 – 7.9.
Nová Akropolis Brno, Brno

O akci

3 x 3 hodiny přednášek a cvičení

Kurz proběhne v termínech: Po 5., Út 6. a St 7. září  18 - 21h.

Ačkoli se psychologie jako samostatná věda zformovala teprve v 19. století, vnitřní svět člověka byl předmětem zkoumání od nejstarších dob. Filozofové z Východu i Západu nám zanechali bohaté poznatky o lidské duši, o zákonitostech, kterými se řídí naše myšlení a cítění. Mluvili i o nejrůznějších nástrojích, kterými naše psýcha disponuje, jako je například paměť, inteligence, pozornost, imaginace a mnoho dalších. Během kurzu se seznámíme s těmito tradičními poznatky i s pohledem moderní psychologie. Přednášky jsou doplněny cvičeními, která pomáhají odhalit a rozvinout naše vnitřní potenciály.

Obsah kurzu:

• Pojetí člověka ve starodávném Řecku a Indii
• Poznání sebe sama a cesta individuace dle C. G. Junga
• Vědomí, nevědomí a pozornost
• Jak dosáhnout emocionální stability 
• Jak rozvinout empatii
• Jak pracovat se strachem
• Techniky zlepšování paměti
• Svět mysli a myšlení
• Práce s představami a pozitivní přístup k životu
• Sebedůvěra

Více informací

Komu je kurz určen:

• Každému, kdo se chce blíže seznámit se svou psýchou a pracovat na rozvoji svých schopností.

Během praktických cvičení se naučíte:

• Co rozptyluje pozornost a co ji naopak pomáhá udržet

• Jak zlepšit schopnost soustředění

• Jak správně vyjadřovat emoce – verbálně i neverbálně

• Jak dostat emoce v krizových situacích pod kontrolu

• Jak překonat strach a špatnou náladu

• Jaké existují druhy paměti, umění paměti a její trénink

• Jak při komunikaci správě volit slova

• Druhy imaginace

• Jak používat imaginaci k naplnění vlastních snů

Rozsah kurzu:

• 9 výukových hodin - každá v délce trvání 45 minut

Maximální počet účastníků v kurzu je 10 osob.