Předprodej byl ukončen

Péče o charakter v míru i válce (přednáška a diskuse)
PŘEDNÁŠKA / KONFERENCE, OSOBNÍ ROZVOJ

Péče o charakter v míru i válce (přednáška a diskuse)

čtvrtek 19. května od 17:30
Klášter Broumov, Broumov

O akci

„Lidskost není docela v pořádku, ale není docela ztracena,“ říká Komenský v Obecné poradě o nápravě věcí lidských. Jak si uchovat lidskost v době války? Jak pečovat o lidský charakter a hodnoty, které jsou míro-tvorné? Co nás učí válka o našem lidství? Co nás učí válka o míru? Je válka nutná, aby byl mír? Jak souvisí mír s výchovou?

Přednášku a diskusi vede prof. PhDr. Jan Hábl, Ph.D., Univerzita Hradec Králové a Centrum rozvoje charakteru.

Více informací

Akce je společnou iniciativou Centra rozvoje charakteru a projektu Broumovské diskuse.

 

Centrum rozvoje charakteru (www.cerc.cz) se otázkám dobra, charakteru, lidskosti a etickým rozměrům každodenního života věnuje ve svých aktivitách dlouhodobě.

 

Broumovské diskuse (www.broumovskediskuse.cz) každoročně otevírají témata důležitá pro naši společnost; téma 9. ročníku konference zní: Solidarita a sounáležitost (2.–5. 11. 2022).