Předprodej byl ukončen

Moudrost traumatu - promítání filmu a beseda s režiséry
KINO / PROJEKCE / KONFERENCE / KONGRES / PŘEDNÁŠKA / Film

Moudrost traumatu - promítání filmu a beseda s režiséry

úterý 24.5.2022 od 14:00
Komunitní centrum Unitaria, Praha

O akci

For English scroll down

Promítání a beseda s režiséry filmu: Zaya a Maurizio Benazzo 

Trauma je neviditelná síla, která formuje náš život. Formuje to, jak žijeme, jak milujeme a jak dáváme světu smysl. Je to kořen našich nejhlubších ran,“ říká hlavní protagonista filmu Dr. Gabor Maté, kanadský lékař maďarského původu, proslulý odborník na závislosti, trauma, jeho léčení a vývoj osobnosti v dětství. Ve filmu nabízí nový pohled na svět, v němž žijeme, i na nás samotné. Gabor Maté je ale hlavně nesmírně moudrý a laskavý člověk, který se nebojí mluvit o svém vlastním traumatu, stigmatizaci a o svém závislostním chování.

A nastiňuje vizi: společnost informovanou o traumatu, v níž se rodiče, učitelé, lékaři, politici a právníci nezabývají opravováním chování, stanovováním diagnóz, potlačováním symptomů a odsuzováním, ale místo toho se snaží porozumět příčinám, z nichž ve zraněné lidské duši vzniká znepokojivé chování a nemoci.

Po promítání bude následovat cca 30 minutová beseda s režiséry filmu Zayou a Mauriziem Benazzo. Film je v anglickém jazyce s českými titulky. Překlad besedy do češtiny je zajištěný. 

 

English version

„Trauma is the invisible force that shapes our lives. It shapes the way we live, the way we love and the way we make sense of the world. It is the root of our deepest wounds.“, says the main protagonist of the film, Dr. Gabor Maté, a Canadian doctor of Hungarian origin, a renowned speaker and bestselling author, highly sought after for his expertise on a range of topics including addiction, trauma, stress and childhood development.

In the film, he offers a new perspective on the world we live in and on ourselves. But above all, Gabor Maté is an extremely wise and kind man who is not afraid to talk about his own trauma, stigma and addictive behaviour.

Dr. Maté gives us a new vision: a trauma-informed society in which parents, teachers, physicians, policy-makers and legal personnel are not concerned with fixing behaviors, making diagnoses, suppressing symptoms and judging, but seek instead to understand the sources from which troubling behaviors and diseases spring in the wounded human soul.

The screening will be followed by an approximately 30minute discussion with the filmmakers: Zaya and Maurizio Benazzo. The film is in English with Czech subtitles. Translation of the discussion into English will be provided

Více informací

Datum: Úterý 24. 5. – 14:00 – 16:00 (přijďte prosím včas, budeme začínat přesně, prostor bude přístupný od 13:30)

Akci organizuje Peter Bartal: https://www.peterbartal.cz/

----------

Date: Tuesday May 24th from 2 – 4 pm.

(Please, come on time, we´ll start sharp at 2 pm! Venue will be open from 1:30pm)