Vánoční koncert. Napříč žánry.
HUDBA World music / Ethno / Folk / Jazz / Blues / Klasika / Spirituální

Vánoční koncert. Napříč žánry.

neděle 25. prosince od 17:00
Kostel sv. Salvátora, Praha
Vstupenka do mobilu
Cena 600
předprodej končí 25. prosince

O akci

Účinkuje:

Klárovo kvarteto a Bára Klárová (zpěv)

Pavel Hrda – I. housle, Tom Klár – II. housle,                                                            Jaroslav Vašíček – viola, Václav Fleissig - violoncello
Délka – cca 65 minut.
Kostel je vytápěn

 

PROGRAM: 

Tradiční české koledy - Nesem vám noviny, Veselé vánoční hody

Arcangelo CORELLI - Concerto Grosso – (Allegro, Pastorale)

Romuald BINGE - Alžbětínská serenáda

Antonio VIVALDI - Zima (Largo)

Johann PACHALBEL – Canon

Pietro MASCAGNI - Cavalleria Rusticana - Modlitba

Charles GOUNOD - Ave Maria

Jan Jakub RYBA - Pastorela

J. F. WADE - Adeste Fideles

Leonard COHEN - Halleluja

A. L. WEBBER  Jesus Christ Superstar - Co je na tom zlého

Irwing BERLIN - White Christmas

Arthur GLENN - Crying in the Chapel

Bob THIELE - What a wonderful Life

Haven GILLESPIE - Santa Claus is coming to Town

John MARKS - Rudolph the red noised Reindeer

Felix BERNARD - Winter Wonderland

Jaromír VOMÁČKA - Vánoce přicházejí

Tradiční české koledy - Půjdem spolu do Betléma, Aj hle naše chasa,

Slyšte pastuškové, Narodil se Kristus

Více informací

KLÁROVO KVARTETO

je komorní soubor členů orchestru ND v Praze, který vznikl v r.1988. Během své existence si kvarteto vybudovalo neobyčejně pestrý repertoár, kterým se odlišuje od jiných smyčcových kvartet. Vedle skladeb barokních, klasických a romantických autorů si posluchači přáli slyšet i hudbu salonní, operetní a filmové melodie, muzikály, evergreeny, swing, jazz, pop až po skladby Beatles.

 

Bára Klárová (zpěv)

https://www.baraklara.cz/

moderátorka a zpěvačka, která zpívá s radostí převážně jazzový a popový repertoár, solo nebo jako členka sboru. Na housle hraje také v orchestru nebo jako hostující sekundistka Klárova kvarteta.

Příjemný hlas s mnohaletou praxí hlasatelky a jako profesionální voiceover. Moderátorka s reprezentativním vystupováním, která je spolehlivá i vtipná v českém a anglickém jazyce. Autorka nápaditých textů, ať už jde o dětskou literaturu, televizní scénáře nebo reklamní copy. Originální zpěvačka a houslistka, která proplouvá žánry od klasiky přes jazz až po elektroniku. Všechny tyto části tvoří integrální mozaiku jménem Barbora Klárová.

.

Kostel sv. Salvátora

Salvátorská ulice - na rohu s Dušní ulic (u Pařížské), Praha 1

Stavbu kostela sv. Salvátora umožnilo vydání náboženského majestátu císaře Rudolfa II. ze dne 9. července 1609, kterým panovník uzákonil náboženskou svobodu v Čechách. Základní kámen byl položen v roce 1611 a kostel dostavěn o tři roky později. Stavebníky byli němečtí protestanti augšpurského vyznání. Majitelé a uživatelé kostela se poté v důsledku politických událostí několikrát měnili. Za josefínských reforem byl kostel i později zde vzniklý klášter mnichů paulánů zrušen a zřízena mincovna. Poté, co ukončila činnost, koupili v roce 1863 kostel sv. Salvátora čeští evangelíci a klášterní budovy v roce 1897 pražská obec. Trojlodní staroměstský kostel sv. Salvátora, stojící mezi ulicemi Salvátorskou, Dušní a Kostečnou byl rekonstruován pro bohoslužebné účely, vysvěcen a tomuto účelu slouží dodnes. Sídlí tde Farní sbor Českobratrské církve evangelické.

Je to největší pražský evangelický kostel zasvěcený Spasiteli (Salvator = Spasitel).

Objekt je vytápěný a má WC.

Při jihozápadním nároží kostela stojí 52,5 m vysoká věž. Je barokní, nejvyšší patro s velkými polokruhovými okny zdobí pilastry a prolamované římsy. Střecha je zakončena osmibokou cibulovitou bání, zakrytou lucernou a makovicí. Pokud se chcete dostat až na vrchol, musíte z předsíně kostela postupovat vlevo vzhůru schodištěm nedokončené severozápadní věže. Tam zbývá zdolat ještě tři strmá a dlouhá ramena dřevěného schodiště ke třem bohužel dnes již opuštěným stolicím pro zvony. Z tohoto prostoru výše do kopule vede již pouze trám se zapuštěnými kolíky jako stupni.