Předprodej byl ukončen

The Super Hit Multicultural Concert
FESTIVAL / KONCERT / Hudba – Pop

The Super Hit Multicultural Concert

neděle 2.10.2022 od 18:00
Co.Labs, Brno

O akci

The Super Hit Multicultural Concert is the next great event of Brusinka Center in Brno.

This time you will hear the best hits of all times — the most popular songs from 80ies, 90ies, Millennium songs and of course some current day popular songs as well.

During the evening both teachers and students will perform the greatest hits on stage as well as special guests from different countries. The energy of a live music experience can help you find greater balance and well-being in all areas of your life.

Lets build our multicultural future together, come and support us!

The event is about bringing together different ethnic minorities and to introduce values and lifestyle. Our Multicultural concert will allow various communities to connect and collaborate with each other. Social benefits of the event are mainly about social bonding, family togetherness, meeting new people, group solidarity, inspiration and kinship with significant others.

---------------------------------------------

Super Hit Multicultural Concert je další velkou akcí brněnského Multikulturního Centra Brusinka.

Tentokrát uslyšíte nejlepší hity všech dob — nejoblíbenější písně z 80., 90. let, písně Millennium a samozřejmě také některé současné populární písně.

Během večera vystoupí učitelé i studenti na pódiu s největšími hity a speciálními hosty z různých zemí. Energie živého hudebního zážitku vám může pomoci najít větší rovnováhu a pohodu ve všech oblastech vašeho života.

Pojďme společně budovat naši multikulturní budoucnost, přijďte nás podpořit!

Cílem akce je sblížit různé etnické menšiny a představit hodnoty a životní styl. Náš multikulturní koncert umožní různým komunitám propojit se a vzájemně spolupracovat. Společenské přínosy akce jsou především o sociální vazbě, rodinné pospolitosti, poznávání nových lidí, skupinové sounáležitosti, inspiraci a příbuzenství s významnými lidmi.

Pořadatel

Centrum Brusinka, z.s.