Předprodej byl ukončen

Jan Žižka  (ČR)   2D
KINO / PROJEKCE / Film

Jan Žižka (ČR) 2D

pondělí 3.10.2022 od 19:00
Kulturní centrum, Česká Třebová

O akci

Na konci 14. století jsou Země Koruny české zmítány tyranií a násilím. Jan Žižka a skupina jeho žoldnéřů jsou najati na ochranu králova zástupce. Jan prokáže skvělé strategické a bojové schopnosti. Následně je pověřen službou pro samotného krále, Václava IV. Zemi ale ve skutečnosti ovládá Jindřich z Rožmberka, nejbohatší velmož království. Jan dostává další delikátní úkol: unést Rožmberkovu snoubenku Kateřinu. Tím se nevyhnutelně zaplétá do vysoké politiky. Od té chvíle nemá na vybranou. Musí bojovat. Janovy žoldácké hodnoty se otřásají v základech. Vášeň, vina, chtíč i pomsta se stávají hnací silou jeho boje za spravedlnost a rovnoprávnost obyčejného lidu. V této době se z nájemného žoldnéře stává legenda. Rodí se vojevůdce, který bude bojovat za vše, v co věří. Historický film Petra Jákla vypráví o počátcích husitského vojevůdce Jana Žižky na pozadí bouřlivých událostí roku 1402. Hrají: B.Foster, M. Caine, M. Goode... Mládeži přístupno od 15 let, životopisný, historický, drama, 125 min.

Pořadatel

Kulturní centrum Česká Třebová

www.kcct.cz