Předprodej byl ukončen

Filozof Masaryk
PŘEDNÁŠKA / KONFERENCE

Filozof Masaryk

úterý 17. ledna od 18:00
Nová Akropolis, Hradec Králové

O akci

„Život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky, a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že sami a mnoho jiných žijí jen položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti.“ T. G. Masaryk
Na přednášce věnované T. G. Masarykovi si jej představíme především jako filozofa, významného humanistického myslitele 20. století. To ovšem neznamená, že bychom se vzdálili od jeho života a oblasti, kde je nejvíce známý, politiky. První československý prezident, T. G.  Masaryk, vždy usiloval o propojení teorie a praxe. Jeho filozofie, která staví na sokratovských a platonských ideách, směřovala k rozvoji jedince i státu. Již na začátku 20. století upozorňoval na krizi moderního člověka, která je odrazem krize celého duchovního života, a nabídl humanitní ideály jako řešení. Tyto ideály vyrůstají z přirozeného náboženství, práva, morálky a filozofie, opírají se o moudrost velkých myslitelů minulosti a současně akceptují současný stav. Jsou založeny na lásce k člověku, pracovitosti a nadčasových morálních hodnotách, jako je čest, odpovědnost a spravedlnost.

Více informací

https://www.akropolis.cz/filozof-masaryk