Předprodej byl ukončen

Kurz Filozofie pro život
PŘEDNÁŠKA / KONFERENCE, OSOBNÍ ROZVOJ

Kurz Filozofie pro život

čtvrtek 6. října od 17:00
Dům techniky, Pardubice

O akci

Témata kurzu

Přírodní filozofie • Člověk a univerzum • Odkaz dávné Indie • Záhady Tibetu • Buddhistická filozofie • Moudrost Číny • Výzva života ve společnosti • Platon a "Mýtus o jeskyni" • Aristoteles • Plotin a neoplatonická škola • Důležitost výchovy • Egypt • Řím a stoikové • Dějiny, paměť a zkušenost • Dějiny a mytologie • Historické cykly • Svoboda a osud • Cvičení z psychologie
Témata kurzu podrobně >

Délka kurzu

17 bloků přednášek a praktických cvičení z psychologie. Přednášky probíhají jednou týdně. Každý blok obsahuje vždy dvě výukové hodiny (2 x 45 minut). 

Více informací

https://www.akropolis.cz/kurz-filozofie