Předprodej byl ukončen

Webinář: Příprava na ustavující zastupitelstvo
ONLINE, PŘEDNÁŠKA / KONFERENCE, BYZNYS, WORKSHOP, OSOBNÍ ROZVOJ

Webinář: Příprava na ustavující zastupitelstvo

úterý 11. října od 13:00
Zoom, Online

O akci

KOMUNÁLNÍ AKADEMIE 2022 - 2026

Tříhodinové školení formou webináře, které vás připraví na ustavující jednání zastupitelstva. Zvláště vhodné pro nováčky v komunální politice. Webinář vedou dva zkušení školitelé, kteří mají dohromady 24 let praxe v zastupitelstvu. 

 

OBSAH ŠKOLENÍ

Minimální minimum ze zákona o obcích se zřetelem na jednání ustavujícího zastupitelstva:

 • kvórum pro hlasování a usnášeníschopnost

 • jak se hlasuje, volí a jak se jmenuje

 • jaký je rozdíl mezi hlasováním, volbou a jmenováním

 • jaké jsou pravomoci zastupitele

 • jaké jsou pravomoci zastupitelstva

 • jaké jsou pravomoci rady

 • jaké jsou pravomoci starosty

 • jaké jsou orgány obce

 • samostatná a přenesená působnost obcí

 

Před jednáním zastupitelstva:

 • jak se svolává ustavující zastupitelstvo (lhůty, způsob…)

 • výkon pravomocí dosavadních orgánů obce mezi volbami a ustavujícím zastupitelstvem (zastupitelstvo, rada, starosta, místostarosta)

 • co potřebujete vědět o jednací řádu zastupitelstva

 • na co je dobrý volební řád zastupitelstva

 • možnost vzdání se mandátu před ustavujícím zastupitelstvem

 • jaké jsou orgány zastupitelstva

 

Během jednání zastupitelstva:

 • možnost vzdání se mandátu na ustavujícím jednání zastupitelstva

 • možnost distanční účasti na jednání ustavujícího zastupitelstva

 • kdo řídí ustavující zastupitelstvo

 • jak na zápis z jednání zastupitelstva

 • jaké jsou obligátní body programu ustavujícího zastupitelstva

  • slib zastupitele

  • jak sestavit a schválit program ustavujícího jednání zastupitelstva

 • jaké jsou další možné body programu ustavujícího zastupitelstva

  • ustanovení výborů (nad rámec kontrolního a finančního, příp. osadního)

  • volba členů výborů

  • projednání standardních záležitostí určených zastupitelstvu

  • atd.

 • jak to mám udělat, když chci změnit jednací nebo volební řád zastupitelstva

 • pracovní komise zastupitelstva: volební, návrhová, mandátová

 • práva občanů zúčastněných na jednání zastupitelstva 

 

Po jednání zastupitelstva:

 • zveřejnění zápisu z jednání zastupitelstva

 • zveřejnění usnesení přijatých zastupitelstvem 

 • kdy se může sejít nově zvolená rada obce

 • kdy nejdříve může být svoláno další jednání zastupitelstva

 • jak často se může a musí scházet zastupitelstvo

 • kdo a jak svolává jednání zastupitelstva

 • možnost svolání tzv. mimořádného jednání zastupitelstva

 • možnost svolání jednání zastupitelstva na základě požadavku nejméně třetiny členů zastupitelstva

 • za jakých podmínek se může scházet zastupitelstvo 

 • kdo a jak kontroluje práci orgánů obce

 • kdo a jak vydává metodiky a doporučení pro fungování samosprávných orgánů

 

ŠKOLITELÉ

Michal Šmarda je od roku 2006 zastupitelem a od roku 2010 starostou Nového Města na Moravě. V komunálních volbách 2022 jeho kandidátka opět zvítězila a pracuje na sestavení radniční koalice. Možná ho znáte také jako předsedu ČSSD.

Svatopluk Bartík působil v letech 2006 - 2010 jako opoziční nazstupitel v Městské části Brno-střed a následně tamtéž v letech 2014 - 2018 jako uvolněný radní s gescí organizačně-právní a informatiky. V roce 2014 působil jako poradce premiéra vlády ČR se zaměřením na protikorupční problematiku a problematiku hazardu. Je ideovým spoluautorem návhu zákona o hazardních hrách.

Více informací

Nejpozději 12 hodin před konáním webináře dostanete email s pokyny k připojení přes aplikaci Zoom a skripta.

Školitelé si vyhrazuje právo odmítnout bez udání důvodu účast přihlášeného účastníka. V takovém případě bez zbytečného prodlení zajistí vrácení plného vstupného, pokud již bylo uhrazeno. 

Storno podmínky: ze semináře se lze odhlásit nejpozději 72 hodin před jeho začátkem, v takovém případě bude vráceno vstupné snížené o náklady sítě smsticket.cz.