Předprodej byl ukončen

14. Brněnský Beatfest 2023
KONCERT / Hudba – Pop, Rock

14. Brněnský Beatfest 2023

středa 22.2.2023 od 18:00
KC Semilasso, Brno

O akci

14. Brněnský Beatfest 2023

středa 22. února 2023 od 18.00

KC Semilasso, Palackého tř. 126, Brno

 

LINE UP

17.00
vstup pro diváky

18.00

Martin KUDLA Kudlička
s kapelou nejen v krabici

ROMAN DRAGOUN
and His Angels

KRAUSBERRY

PUMPA

 

Předprodejní cena stání v sále 450 Kč
Předprodejní cena sezení na balkóně 500 Kč

Vystupující

Krausberry (CZ) – web Roman Dragoun (CZ) – web Kudla (CZ) – web Pumpa (CZ) – web

Více informací

Všeobecné podmínky pro návštěvníky festivalu

1) Návštěvník Brněnského Beatfestu je povinen respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.
2) Návštěvník Brněnského Beatfestu je povinen dodržovat protiepidemická a hygienická pravidla platná v době konání koncertů.
3) Pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických nebo videozáznamů je přísně zakázáno a to i pro soukromou potřebu. Porušení tohoto zákazu je stíháno trestněprávními prostředky.
4) Vstupenka je považována za neplatnou v případě, že jsou poškozeny její ochranné prvky.
5) Je přísně zakázáno vnášet do prostoru konání akce nebezpečné předměty, skleněné nádoby, pyrotechnické předměty a zbraně libovolného druhu.
6) Je zakázáno vodit do areálu psy a jiná zvířata.
7) Majitel tohoto lístku uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody, smějí být zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.
8) Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení, popřípadě odložení koncertu je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena a to pouze do jednoho měsíce od data akce. Náhrada žádných zvláštních nákladů (tj. hotel, jízdní výlohy, servisní poplatky) se neposkytují.
9) Padělání vstupenek je nepřípustné a je trestné.
10) Předprodej končí před dnem konání nebo doprodáním vstupenek uvolněných pořadatelem do předprodeje. V den konání platí na pokladně festivalu cena na místě.