14. Brněnský Beatfest 2023
HUDBA Rock / Pop

14. Brněnský Beatfest 2023

středa 22. února od 18:00
Semilasso, Brno
Vstupenka do mobilu
Cena 450
prodej do 22. února

O akci

14. Brněnský Beatfest 2023

středa 22. února 2023 od 18.00

KC Semilasso, Palackého tř. 126, Brno

 

KRAUSBERRY

ROMAN DRAGOUN and His Angels

PUMPA

KUDLA

 

Předvánoční cena 399 Kč (do 31.12.2022)

Předprodejní cena 450 Kč (od 1.1.2023 do ukončení prodeje)

Vystupující

Krausberry (CZ) – web Roman Dragoun (CZ) – web Kudla (CZ) – web Pumpa (CZ) – web

Více informací

Všeobecné podmínky pro návštěvníky festivalu

1) Návštěvník Brněnského Beatfestu je povinen respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.
2) Návštěvník Brněnského Beatfestu je povinen dodržovat protiepidemická a hygienická pravidla platná v době konání koncertů.
3) Pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických nebo videozáznamů je přísně zakázáno a to i pro soukromou potřebu. Porušení tohoto zákazu je stíháno trestněprávními prostředky.
4) Vstupenka je považována za neplatnou v případě, že jsou poškozeny její ochranné prvky.
5) Je přísně zakázáno vnášet do prostoru konání akce nebezpečné předměty, skleněné nádoby, pyrotechnické předměty a zbraně libovolného druhu.
6) Je zakázáno vodit do areálu psy a jiná zvířata.
7) Majitel tohoto lístku uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody, smějí být zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.
8) Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení, popřípadě odložení koncertu je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena a to pouze do jednoho měsíce od data akce. Náhrada žádných zvláštních nákladů (tj. hotel, jízdní výlohy, servisní poplatky) se neposkytují.
9) Padělání vstupenek je nepřípustné a je trestné.
10) Předprodej končí před dnem konání nebo doprodáním vstupenek uvolněných pořadatelem do předprodeje. V den konání platí na pokladně festivalu cena na místě.