Předprodej byl ukončen

KLUB GEMINI: prof. Michal V. Marek
FESTIVAL / KONFERENCE / KONGRES / PŘEDNÁŠKA / VÝSTAVA / WORKSHOP / LEKCE / Osobní rozvoj / Děti / Umění

KLUB GEMINI: prof. Michal V. Marek

středa 30.11.2022 od 17:00
G-klub , Šumperk

O akci

Klimatická změna – příčiny, dopad a adaptace
Listopadový Klub Gemini bude o příčinách a dopadech klimatických změn na náš život. Součástí akce bude prodej nové stejnojmenné knihy ve spolupráci se šumperským knihkupectvím KOSMAS.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klub Gemini Domu kultury Šumperk nabídne v listopadu exkluzivní setkání s ředitelem Centra výzkumu globální změny Akademie věd ČR profesorem Michalem V. Markem. Přední český přírodovědec se bude věnovat tématu klimatické změny.

„Máme velkou radost, že se nám pro listopadový Klub Gemini podařilo získat předního českého vědce – profesora Michala V. Marka. Podvečer s ním bude mít stejnojmenný název jako jeho poslední kniha: Klimatická změna – příčiny, dopady a adaptace. V Klubu Gemini se dlouhodobě věnujeme životnímu stylu, a tak i tentokrát si budeme klást otázky, jak se změnám klimatu jako jednotlivci můžeme přizpůsobovat nebo jak se chovat, aby naše činnost přírodu co nejméně negativně ovlivňovala,“ říká jednatelka domu kultury Hana Písková.

Profesor Marek je průkopníkem moderních ekofyziologických metod používaných při výzkumech lesních ekosystémů. Jeho zásluhou se v 90. letech Česká republika zapojila do mezinárodních výzkumných programů zabývajících se dopady globální změny klimatu. Stál u zrodu Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, který sídlí v Brně. Vědci se v něm zaměřují na změny v atmosféře a klimatu, změny ekosystému i socioekonomické změny. „Lidstvo nese zodpovědnost za tuto planetu a musí být hospodářem s dostatečnou úrovní předvídavosti,“ říká prof. Michal V. Marek.

Klub Gemini s profesorem Markem začne ve středu 30. listopadu v 17h v G-klubu. Jeho součástí bude i prezentace knih a autogramiáda ve spolupráci se šumperským knihkupectvím Kosmas.

Více informací

Více informací najdete na www.dksumperk.cz.

Pořadatel