Předprodej byl ukončen

FINGERS UP Swing Café vol. 2: Drinks, Queens & Bears
TANEČNÍ PARTY

FINGERS UP Swing Café vol. 2: Drinks, Queens & Bears

pátek 16.12.2022 od 20:00
Swing Cafe, Ostrava

O akci

Předvánoční párty pro všechny queers & jejich přátele

Pojď se naladit na tak trochu jiné svátky a zatanči si v rytmech klubové hudby a latino rytmů. Zlatými hřeby večera budou Maestro David a jeho ukázka míchaných drinků i s ochutnávkou (!) a drag show v podání trojice neodolatelných a famózních drag queens Maliky, Sisi & Vibe Villain.

/

Pre-Christmas party for all queers & their friends

Get in the mood for a different kind of holiday and dance to the club music and Latin rhythms. The highlights of the evening will be Maestro David and his mixed drink demonstration + tasting (!) and a drag show performed by a trio of irresistible and famous drag queens Malika, Sisi & Vibe Villain.

 

Bring your besties!

 

Hudba /Music
• Pop-House / Disco / Deviant Remixes / Bastard Pop
• Electroswing / Latino

DJs
• Badyš – pouštěč (Ostrava, CZ)
• DJ TinaTheTurner (Ostrava, CZ)

SPECIAL DRAG SHOW
• Malika
• Sisi
• Vibe Villain

Příspěvek na organizaci: 150 Kč v předprodeji / 200 Kč na místě.

/

Tickets: 150 CZK pre-sale / 200 CZK on site.

Pořádají / Organizers
Bears of Ostrava / Medvědi z Ostravy

Více informací

Na akci budou pořizovány záznamy v podobě fotografií a videí. Tyto záznamy budeme my coby pořadatelé následně používat v komunikaci na sociálních sítích, webových stránkách, případně pro další marketingové účely. Počítáme s tím, že nákupem vstupenky berete tuto skutečnost v potaz. Nebudete-li chtít být na záznamu rozpoznatelní, sdělte prosím tuto skutečnost fotografujícím a natáčejícím osobám. Děkujeme.

/

The event will be recorded in the form of photographs and videos. These recordings will then be used by us as the organisers for communication on social networks, websites or for other marketing purposes. We count on the fact that by purchasing a ticket you are aware of this. If you do not wish to be recognised in the footage, please communicate this to the persons taking the photographs and filming. Thank you.