Předprodej byl ukončen

Pacifik - Sychravo - Folkové léto Řečkovice 2023
FESTIVAL / KONCERT / Hudba – Folk / Country, Pop, Worldmusic

Pacifik - Sychravo - Folkové léto Řečkovice 2023

pondělí 17.7.2023 od 19:00
Areál Gymnázia Řečkovice, Brno

O akci

Folkové léto Řečkovice 2023

pondělí 17. července 2023 od 19.00

Areál Gymnázia Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno
(Konečná tramvaje č. 1 - Řečkovice)

POZOR! ZMĚNA v programu
FOLKOVÉHO LÉTA ŘEČKOVICE 2023
v pondělí 17. července


Ze zdravotních důvodů se nebude moci zúčastnit
pondělního koncertu paní Jitka Vrbová,
na kterou jsme se všichni těšili.
Paní Vrbovou její neúčast mrzí
a s omluvou pozdravuje všechny své fanoušky.

Spolu s legendární skupinou PACIFIK
vystoupí brněnská skupina SYCHRAVO
hrající písně bratří Ryvolů.

Děkujeme za pochopení

Bližší informace o festivalu
Folkové léto Řečkovice 2023 na webu:
https://www.beatpoint.cz/folkove-leto-reckovice/

Vystupující

Pacifik (CZ) – web

Více informací

Bližší informace o festivalu na webu

https://www.beatpoint.cz/folkove-leto-reckovice/

Všeobecné podmínky pro návštěvníky festivalu

1) Návštěvník Folkového léta Řečkovice je povinen respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.

2) Návštěvník Folkového léta Řečkovice je povinen dodržovat protiepidemická a hygienická pravidla platná v době konání koncertů.

3) Pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických nebo videozáznamů je přísně zakázáno a to i pro soukromou potřebu. Porušení tohoto zákazu je stíháno trestněprávními prostředky.

4) Vstupenka je považována za neplatnou v případě, že jsou poškozeny její ochranné prvky.

5) Je přísně zakázáno vnášet do prostoru konání akce nebezpečné předměty, skleněné nádoby, pyrotechnické předměty a zbraně libovolného druhu.

6) Je zakázáno vodit do areálu psy a jiná zvířata.

7) Majitel tohoto lístku uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody, smějí být zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.

8) Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení, popřípadě odložení koncertu je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena a to pouze do jednoho měsíce od data akce. Náhrada žádných zvláštních nákladů (tj. hotel, jízdní výlohy, servisní poplatky) se neposkytují.

9) Padělání vstupenek je nepřípustné a je trestné.

10) Předprodej končí před dnem konání nebo doprodáním vstupenek uvolněných pořadatelem do předprodeje. V den konání platí na pokladně festivalu cena na místě.

Další akce s vystupujícími

Třebovický koláč - 13. září od 15:00 – 15.9., Třebovický park, Ostrava

Další akce pořadatele

Ozvěny Beatfestu 2024 - 24. října od 19:00, KC Semilasso, Brno