Předprodej byl ukončen

Dan Reed Trio / US
KONCERT / Hudba – Blues, Folk / Country, Jazz, Klasika, Pop, Rock, Worldmusic

Dan Reed Trio / US

sobota 18.2.2023 od 17:00
Lucerna Music Bar, Praha

O akci

Dan Reed's 60th Birthday Concert

 

KDY – 18. února 2023

17:00 – Dveře

17:15 až 18:30 – Výstava uměleckých děl Dana Reeda (víno a návštěva s Danem zdarma)

18:45 – Justin Lavash (sólo)

19:30 – Lenka Dusilová (sólo)

20:15 – Dan Reed Trio

22:00 až 2:00 – Afterparty s diskotékou 80. let

Více informací

ENGLISH BELOW

Další desetiletí, další oslava narozenin v Praze! V životě jsem zažil jen jednu narozeninovou oslavu, na jejíž organizaci jsem se podílel, a to k mým padesátinám v Praze, a byla to nezapomenutelná oslava a velká radost! Zúčastnilo se jí přes 400 lidí z celé Evropy a USA a nejenže jsem byl hluboce poctěn, ale už tehdy jsem se zmínil, že pokud se dožiju šedesátky, udělám to znovu. Zatím to vypadá, že se mi to v únoru příštího roku podaří, a vy jste všichni zváni!

 

AKCE – DAN REED TRIO odehraje 90minutový set s baskytaristou ‘BENGT JONASSON’ a bubeníkem ‘ROBERT IKIZ’ na bicí (viz časy níže). Dan bude mít na svém setu několik speciálních hostů z řad přátel z branže, kteří se večírku také zúčastní.

Je nám ctí, že hudební část večera zahájí úžasný ‘JUSTIN LAVASH’ (UK) a po Justinovi vystoupí skvělá ‘LENKA DUSILOVÁ’ (CZ). Oba budou mít sólové vystoupení.

Večer bude zahájen výstavou uměleckých děl Dana Reeda, kterou kurátorsky připravil Florian Kappe, s vínem a návštěvou Dana.

Těšíme se na všechny, kteří se budou moci zúčastnit!

 

KDY – 18. února 2023

17:00 – Dveře

17:15 až 18:30 – Výstava uměleckých děl Dana Reeda (víno a návštěva s Danem zdarma)

18:45 – Justin Lavash (sólo)

19:30 – Lenka Dusilová (sólo)

20:15 – Dan Reed Trio

22:00 až 2:00 – Afterparty s diskotékou 80. let

 

VSTUPENKY – Budeme tisknout pamětní vstupenky na kartě, které všem zašleme, proto prosím uveďte do “2. okénka adresy” svou poštovní adresu, pokud se liší od adresy pro platbu.  Prozatím POUŽIJTE POTVRZENÝ E-MAIL s “fakturou za objednávku”, který obdržíte po zpracování platby. ZKONTROLUJTE SI SVOU SPAMOVOU SCHRÁNKU, pokud se Vám po zaplacení nezobrazí potvrzovací e-mail. Zpracování některých plateb trvá den nebo dva v závislosti na různých bankách a platebních metodách. U dveří v den konání akce budeme mít také SEZNAM všech držitelů vstupenek, takže i kdyby se vaše vstupenky ztratily, byly ukradeny nebo je snědli mimozemšťané z Arkturu, jste kryti!

KDE – Akce se bude konat v báječném Lucerna Music Baru, mém nejoblíbenějším místě pro živou hudbu v Praze s velkým hlavním patrem obtočeným kolem kruhového pódia. Je to místo s kapacitou 700 míst, takže je tam spousta místa, kde se můžete pořádně vyřádit. ADRESA Lucerna Music Baru je – Štěpánská 61, Nové Město, 11602, Praha 1.

V tuto chvíli jsou k dispozici pouze vstupenky na hlavní parket. K dispozici bude “prostor pro odevzdání kabátů”.

VĚKOVÉ OMEZENÍ – DĚTI MLADŠÍ 15 LET jsou vítány, ale musí být v doprovodu rodičů a mohou zůstat i na After Show Party, pokud je doprovodí rodiče.

AFTER PARTY –  ve 22:00 začne 20letá tradice “80’s Disco” párty v místě konání a všichni majitelé vstupenek mohou zůstat a bavit se až do 4:00 a vmísit se mezi místní party people, takže naše “After Party” bude v Lucerně po zbytek večera, kde zůstanu a navštívím všechny, kteří vážili cestu do našeho krásného města!

Na FACEBOOKU existuje STRÁNKA UDÁLOSTI, na které jsou k dispozici NÁVRHY HOTELŮ (hledejte – DAN REED’S 60th Birthday Concert of FB).

 

Děkuji Nikolasi Kroftovi a Kateřině Bláhové za pomoc při organizaci této akce, Florianu Kappemu za vedení výstavy, Andersi Gustafssonovi za Foto na uměleckém díle, Dariu Nikzadovi a Jules Carley za vše, co děláte ve prospěch naší hudby, a vám všem patří můj nejhlubší dík za vaši lásku a podporu po celá ta dlouhá léta! Jste nejlepší a byla to pekelná jízda! Doufám, že se s vámi všemi uvidím 18. února příštího roku, a přeji všem do nadcházejících dnů jen samé štěstí <3

 

Jen s láskou… Dan

 

ENGLISH

 

Another decade, another Birthday Celebration in Prague! In my life I’ve had only one Birthday Party that I played a role in organising and that was for my 50th in Prague and it was most memorable and a great joy! Over 400 people from all over Europe and the US attended and not only was I deeply honoured but I mentioned back then if I make it to 60 I would do it again. So far it looks like I just might get there next February and you are all invited!

THE EVENT – DAN REED TRIO will be performing a 90 Minute Set with Bassist ‘BENGT JONASSON’ and Drummer ‘ROBERT IKIZ’ on drums (See Times Below). Dan will have a few Special Guests sitting in on their set of some friends in the business who will be attending the party as well.

We are honored to have the amazing ‘JUSTIN LAVASH’ (UK) opening the music part of the evening and the brilliant Lenka Dusilova (CZ) following Justin. Both of them will be doing Solo Performances.

The Evening will begin with an Art Exhibition of Dan Reed’s Artwork, curated by Florian Kappe, with Wine and a Visit with Dan.

We are looking forward to seeing all those who are able to attend!

 

WHEN – February 18th, 2023

17:00 – Doors

17:15 to 18:30 – Dan Reed’s Art Exhibition (Free Wine and Visit with Dan)

18:45 – Justin Lavash (Solo)

19:30 – Lenka Dusilova (Solo)

20:15 – Dan Reed Trio

22:00 to 2am – 80’s Disco After Party

 

TICKETS – We will be printing Commemorative Card Stock Tickets to send to everyone, so please put in your Mailing Address in the ‘2nd Address Window’ if it is different than your payment Address. For now USE YOUR CONFIRMATION EMAIL with the ‘Invoice for Order’ which you will receive once payment is processed. PLEASE CHECK YOUR SPAM INBOX if you don’t see your Confirmation Email after payment. Some payments take a day or two to process depending on different banks and payment methods. We will also have a LIST of all Ticket Holders at the door evening of the event so whether your tickets are lost, stolen, or eaten by aliens from Arcturus, you’re covered!

WHERE – This Event will be at the fabulous ’Lucerna Music Bar’, easily my favourite live music venue in Prague with the large main floor wrapped around a circular stage. It’s a 700 capacity venue so there’s plenty of room for getting your groove on. The ADDRESS of Lucerna Music Bar is – Stepanska 61, Nove Mesto, 11602, Prague 1

ONLY MAIN FLOOR TICKETS are Available at this time. There will be a ‘Coat Check Area’.

AGE RESTRICTIONS – CHILDREN UNDER 15 are welcome but must be accompanied by their Parent(s), and they can stay for the After Show Party as well as long as their Parent is with them.

AFTER PARTY – Finally at 10pm the Venue’s 20 year tradition of their ’80’s Disco’ Party will commence and all ticket holders are welcome to stay and party until 4am and intermingle with the local party people, so our ‘After Party’ will be at Lucerna for the rest of the evening where I will be staying to visit with everyone who has made the journey to our beautiful city!

There is a FACEBOOK EVENT PAGE which has HOTEL SUGGESTIONS (Search – DAN REED’S 60th Birthday Concert of FB).

Thank you to Nikolas Krofta and Katerina Blahova for helping organise this event, Florian Kappe for managing the Art Exhibition, Anders Gustafsson for the Photo on the artwork, Dario Nikzad and Jules Carley for all you do on behalf of our music, and my deepest gratitude to all of you for your love and support throughout these many years! You are the best and it’s been one hell of a ride! I hope to see you all next February 18th and wish everyone nothing but good fortune in the days ahead <3

Only love… Dan

Pořadatel

Zero One Entertainment s.r.o.