Předprodej byl ukončen

SUHR webinář: Švarcsystém a další formy nelegální práce
KONFERENCE / KONGRES / ONLINE / PŘEDNÁŠKA

SUHR webinář: Švarcsystém a další formy nelegální práce

úterý 21.2.2023 od 18:00
Zoom, Online

O akci

Švarcystém a další formy nelegální práce - prakticky a v příkladech

Nelegální práce je jednou z nejčastěji kontrolovaných oblastí ze strany inspektorátu práce. Zároveň je také oblastí, při jejichž kontrole inspektoráty pravidelně identifikují velký počet porušení zákona. Např. v roce 2021 provedly inspektoráty celkem 5 222 kontrol zaměřených na problematiku nelegálního zaměstnání, v rámci nichž identifikovaly celkem 3 295 porušení.

Těmto porušením lze přitom efektivně předcházet, a to znalostí právních předpisů, aplikací přiléhavé rozhodovací praxe a nastavením efektivních procesů. V rámci webináře se proto společně zaměříme na formy nelegálního zaměstnávání, zejména poté na jeho základní formu – švacrsystém. Rozebereme si ukotvení této problematiky v právních předpisech, ukážeme si praktické příklady švarcsystému a zaměříme se na vhodné formy prevence. Následně se seznámíme i s dalšími formami nelegální práce, zejména s nelegálním zaměstnáváním cizinců. Závěrem si stručně projdeme průběh případné kontroly prováděné ze strany inspektorátu a jednotlivá oprávnění kontrolované osoby.

Prostor bude věnován nejen rozhodovací praxi, ale také méně probírané otázce prevence a správného nastavení vztahů ve společnosti. Tyto otázky – jakkoliv bývají opomínány – jsou přitom klíčové pro správné pochopení dané problematiky a zamezení případnému porušování zákona. Závěrem budou posluchači obeznámeni základními kroky, které činit v rámci probíhající kontroly. 

 

Na co se na webináři konkrétně a prakticky zaměříme?

  • Právní úpravu nelegální práce zakotvenou v zákoníku práce a zákoně o zaměstnanosti
  • Praktické příklady švarcsystému a přiléhavou rozhodovací praxi
  • Formy prevence – jak se vyhnout švarcsystému
  • Další formy nelegální práce a spojené otázky zaměstnávání cizinců
  • Kontroly inspektorátu práce – hrozící sankce, průběh kontrol, možnou obranu

 

Pro koho je webinář vhodný?

Pro personalisty, kteří chtějí mít pracovněprávní administrativu v pořádku a aktivně chtějí předcházet problémům. 

 

O řečníkovi:

Adéla Uhrinová

Adéla je advokátkou specializující se na pracovní a cizinecké právo, která má zkušenost s prací v mezinárodní advokátní kanceláři. Zaměřuje se na poskytování právního poradenství zaměstnavatelům i zaměstnancům. Vedle pracovních aktivit se Adéla věnuje také studiu Ph.D., v rámci kterého pravidelně vyučuje předměty pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. Lektorské a publikační činnosti se poté věnuje i ve svém volném čase.

 

Všem registrovaným je k dispozici po skončení webináře záznam!

 

Těšíme se! 

SUHR tým

 

*Přihlášením na SUHR akce souhlasíte se Zásadami zpracování osobních údajů, které naleznete na https://suhr.cz/ochrana-osobnich-udaju/.