Viktor Shenderovich v Praze
PŘEDNÁŠKA / KONFERENCE, STAND-UP

Viktor Shenderovich v Praze

pátek 3. března od 20:00
Kulturní dům Ládví, Praha
Vstupenka do mobilu
od 860 do 1 470 Zobrazit ceny
prodej do 3. března

Sezení / zóna I

Základní cena 1 470 Kč

Sezení / zóna II

Základní cena 1 220 Kč

Sezení / zóna III

Základní cena 970 Kč

Sezení / zóna IV

Základní cena 860 Kč

O akci

Krátká ironická próza a dramaturgie Viktora Shenderoviče si získala veřejné uznání již koncem osmdesátých let. Jeho „Vesnice Gadyukino“ s lehkou rukou Gennady Khazanova vstoupila do ruského folklóru, žurnalistika se stala znatelným fenoménem moderní doby a pořad „Kukly“, který vysílal kanál NTV, je skutečnou klasikou.

Victor Shenderovich vystoupí s programem "The Theatre of One Shenderovich", sestaveným z nejzábavnějších zápletek knihy "Rozinka z role". Jedná se o sbírku povídek, smutných i vtipných, paradoxních i ironických, autobiografických a které autor slyšel od svých současníků. Tyto příběhy jako kousky mozaiky tvoří portréty různých lidí a epoch. S tímto programem Viktor Shenderovich úspěšně vystupuje po celém světě. Jeho publikum je všude tam, kde žijí lidé, kteří četli stejné knihy jako autor a kteří vědí, jak ocenit ruský jazyk.

------

Короткая ироническая проза и драматургия Виктора Шендеровича завоевали признание публики еще в конце восьмидесятых. Его «деревня Гадюкино», с легкой руки Геннадия Хазанова, вошла в российский фольклор, публицистика стала заметным явлением новых времен, а программа «Куклы», которая выходила на канале НТВ, — настоящей классикой.

 

Виктор Шендерович выступит с программой «Театр одного Шендеровича», составленной из самых смешных сюжетов книги «Изюм из булки». Это сборник историй, печальных и смешных, парадоксальных и иронических, автобиографических и слышанных автором от современников. Эти истории, как кусочки мозаики, складываются в портреты разных людей и эпох. С этой программой Виктор Шендерович успешно выступает по всему миру. Его аудитория всюду, где живут люди, читавшие те же книги, что и автор и умеющие ценить русский язык.

Pořadatel