Předprodej byl ukončen

Velikonoční koncert
KONCERT / Hudba – Blues, Jazz, Klasika

Velikonoční koncert

úterý 4.4.2023 od 18:00
Kostel sv. Jana Nepomuckého, Kutná Hora

O akci

Zcela výjimečné dílo, které vypovídá o ukřižování Ježíše 
Krista a jeho posledních pozemských okamžicích. Sedm 
posledních slov Vykupitelových na kříži op. 51 pro 
smyčcové kvarteto se sopránem v úpravě J. Perise. 
Hudební skvost klasické hudby, v němž se propojuje 
hudební invence a um s duchovním obsahem 
v provedení Pražákova kvarteta je zárukou špičkové 
kvality. V roce 2022 uběhlo 290 let od Haydnova narození.

PROGRAM:
Kázání I. (Prvé slovo)
Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.
Kázání II. (Druhé slovo)
Amen, pravím tobě, dnes budeš se mnou v ráji.
Kázání III. (Třetí slovo)
Ženo, hle syn tvůj, hle matka tvá.
Kázání IV. (Čtvrté slovo)
Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil.
Kázání V. (Páté slovo)
Potom Ježíš, aby se naplnilo Písmo, řekl: „Žízním“
Kázání VI. (Šesté a sedmé slovo)
A když přijal Ježíš ocet, řekl: „Dokonáno jest“.
A zvolav Ježíš hlasem velikým, řekl: „Otče, v ruce tvé 
poroučím ducha svého.“

Účinkující:

 

Sólistka: Noema Erba, česká sopranistka

Noema Erba je česká operní pěvkyně působící převážně v zahraničí. Představila se publiku koncerty v Chile v Santiagu de Chile, na Filipínách v Manile, na Taiwanu ve městě Taichung. Vystoupila v mnoha rolích ve Státní opeře Banská Bystrica na Slovensku, v Teatro Verdi v Pise v Itálii, v Divadle J. K. Tyla v Plzni v České republice, na Amman Opera Festivalu v Jordánsku. Dále ve Florencii v Itálii: Forte Belvedere, Basilica Santissima Annunziata. V divadle Ariston i v divadle Centrale v Sanremu v Itálii, v divadle Teatro Moderno v Grossetu v Itálii, atd. V poslední době vystupuje stále častěji také v Praze např. v Paláci Žofín, v Katedrále sv. Klimenta, v Obecním domě.

noemaerba.com/

Noema Erba, Soprano | Facebook

Noema Erba, Czech soprano 

 

Pražákovo kvarteto 2020 je přirozeným nástupcem Pražákova kvarteta, které se za téměř 50-leté existence proslavilo po celém světě. V roce 2015 nastoupila na post primária vynikající houslistka Jana Vonášková, čímž nastartovala generační výměnu souboru. Během pěti let si získala velký respekt publika i kritiky a dokázala nastudovat veškerá významná díla kvartetní literatury včetně kompletního Beethovena. V roce 2020 se původní Pražákovo kvarteto po zralé úvaze rozhodlo ukončit činnost na konci sezóny 20-21 a pokračovat v generační výměně s tím, že nová formace si zachová původní jméno. Jeho noví členové chtějí zachovat charakter, kvalitu a programovou filozofii budovanou během celé kariéry. Partu druhých houslí se ujala zkušená komorní hráčka Marie Fuxová, která tento post zastávala také v Haasově kvartetu. Je zároveň vynikající sólistkou a oblíbenou pedagožkou. Na violončelo hraje dlouholetý přítel kvarteta Jonáš Krejčí, který se souborem často spolupracoval na mnoha koncertech. Jeho umělecká aktivita byla vždy spojená v kvartetem. Jako člen Škampova kvarteta PetersenQuartett účinkoval na nejvýznamnějších pódiích světa.V nabídce českého souboru je a vždy bude samozřejmostí celá významná česká tvorba a to od raného klasicismu po soudobé skladatele. Nicméně základem repertoáru zůstává 1.vídeňská škola včele s Haydnem, Mozartem a Beethovenem přes německý romantismus od Schuberta, Brahmse až po Zemlinského s návazností na Schoenberga a jeho žáky Berga a Weberna. Mezi připravované projekty patří i hudba českých židovských skladatelů jako Schulhoff, Ullmann, Haas a Krása. Pro soubor píší čeští i světoví skladatelé, které jsou též součástí programů.Pražákovo kvarteto 2020 zahájilo koncertní činnost sezónou 21-22 a to po celoroční přípravě, během které nahrálo první CD s posledními kvartety J. Haydna, které vyšlo 20. srpna u francouzské firmy Praga Digitals. 

www.prazakquartet.com/

 

 

Kostel svatého Jana Nepomuckého je barokní kostel v Kutné Hoře. Jako kulturní památka je součástí městské památkové rezervace zapsané na Seznamu světového dědictví UNESCO. Wikipedie

Adresa: Husova 120, 284 01 Kutná Hora

Další akce pořadatele

Narozeninový koncert Miguelangelo Cavalcanti - 29. září od 18:00, Pardubická radnice, Pardubice

Novoroční koncert - 12.1.2025 od 16:00, Kulturní dům, Holice