Akce byla zrušena

Partnerské vztahy jako zrcadlo vnitřního světa
KONFERENCE / KONGRES / PŘEDNÁŠKA / WORKSHOP / LEKCE / Osobní rozvoj

Partnerské vztahy jako zrcadlo vnitřního světa

úterý 28. března od 19:00
Neobyčejná Klubovna, Praha

O akci

Proč se tak často liší příběhy lásky, které žijeme, od těch, které bychom žít chtěli? Proč v partnerství opakujeme stejné vzorce a komunikační hry? Jak se to dá změnit?

Naše identita má od samého počátku dvojí tendenci: přibližovat se k ostatním, abychom našli lásku, a vzdalovat se od nich, abychom si potvrdili svou rozdílnost. Cílem přibližování je najít příslušnost, cílem oddalování vyjádřit naší individualitu. To, jak si tento dvojí pohyb v životě osvojíme, je významné pro podobu našich pozdějších milostných vztahů - všechno se odehrává mezi protikladnými póly splynutí a oddělení.

Na utváření naší sexuality se od samého začátku podílí každý z rodičů v závislosti na svém pohlaví jiným způsobem. Obecně řečeno, rodič téhož pohlaví hraje při vytváření naší sexuální identity základní roli. Rodič opačného pohlaví potom poslouží k sexuální diferenciaci. Jeho očima se na sebe začneme dívat jako na muže nebo na ženu.

Každý zažíváme v partnerských vztazích různé konflikty, problémy nebo nepříjemnosti. 

Přijďte si na interaktivní přednášku poslechnout a diskutovat o tom jak pomocí těchto vztahových obtíží najít své vlastní nedosycené potřeby, neodžité emoce, neuzavřené vazby a nezdravé programy z dětství. 

Na setkání nebudeme jen vysvětovat teorii, ale budeme i s otevřeností vyprávět o vlastních zkušenostech včetně jejich rozboru. A také si rádi vyslechneme vaše otázky a příběhy, ke kterým nabídneme zpětnou vazbu.

 

VÝPRAVY DO NITRA

Ponor do posvátného prostoru uvnitř nás. Příležitost vnímat, cítit, pojmenovávat a vyslovovat to, jak věci ve svém životě nazíráme, jak jim rozumíme, jakou jim přikládáme hodnotu. Svou pozorností ke svému nitru a vnitřnímu životu vytváříme zároveň prostor pro změnu toho, co nám nevyhovuje, neslouží. Tak v konečném důsledku rozšiřujeme svůj pohled na svět, vítáme nové možnosti i úhly pohledu, vítáme své nové já, které se skrze ně realizuje.

Dáša se umí skvěle ptát a naslouchat, Jirka umí hezky povídat o vnitřních pochodech - společně s vámi vyrazíme na výpravu do nitra

 

JIRKA HOKR, EnergieZeme.cz

Jsem průvodce sebepoznáním - provázím na individuálních i skupinových ceremoniích a workshopech. Pravidelně vedu výpravy za sebepoznáním za šamany do Peru a Ekvádoru, u kterých jsem sám prošel (a stále procházím) velmi intenzivním učením s rostlinami a Potní Chýší. O své práci a tématech vnitřního růstu rád pořádám přednášky a diskuse a poslední dobou mě velmi baví zpěv a práce s hlasem.

Do jakékoli činnosti je pro mě velmi důležité vkládat kus sám sebe. Proto na ceremoniích i přednáškách často velmi otevřeně mluvím o svých vlastních procesech, které mám prozkoumané do veliké hloubky. Tím, že takto otevírám své srdce, umožním i svým klientům a okolí uvolnit se, být sami k sobě upřímnější a nebát se hloubek a temnot vlastní duše.

 

DÁŠA HRADSKÁ, hraduse.cz

Kdybych měla svou práci vyjádřit jedním slovem, bylo by to slovo SPOJENÍ. Když přidám více jasnosti, do toho, co doopravdy dělám - doprovázím individuálně druhé a dopřávám jim prostor, kde mohou navazovat spojení se svým nitrem, emocemi, tělem, kreativními či restriktivními obrazy o sobě samých.

Doprovázím je v náročných životních obdobích, místy, kde se potřebují zorientovat nebo si uvědomit, kam chtějí svým životem směřovat.

Vedu skupinové workshopy zaměřené na práci s emocemi a tělem. Druhé učím i to, jak navazovat empatické spojení se sebou i druhými v komunikaci.

Pracuji ve Zlíně nebo online.