Předprodej byl ukončen

Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách
DIVADLO / Představení – Činohra

Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách

sobota 15. dubna od 18:00
Kulturní dům Lensedly, Kaliště

O akci

Čeká vás přibližně 120 minut plných zábavy, životních mouder a faktů. Pauza na popadnutí dechu v délce 20 minut. Přejeme vám nezapomenutelný večer s úsměvem na rtech.

Hudební komedie na motivy bestselleru manželů Peasových
napsal Miroslav Hanuš

Od 17:00 pro Vás bude otevřený sál a připraveno občerstvení (pivo, víno a další dobroty).

Více informací

Divadelní spolek Bezdíkov ze Škvorce zavítá do kulturního domu Lensedly zahrát své představení.

Muži a ženy jsou odlišné bytosti. Že je to v dnešní době odvážné tvrzení? Ti, kteří se vzpírají myšlence, že biologické danosti ovlivňují naše chování, tak často činí s nejlepšími úmysly, neboť chtějí oponovat sexistickým názorům. Zaměňují však pojmy rovnost a stejnost. Mnohé vztahy končí špatně, protože muži nechápou, proč se ženy nemohou chovat více jako muži, a ženy očekávají, že jejich muži se budou chovat stejně jako ony.

Kvůli knižní předloze autoři procestovali celý svět a shromáždili nejnovější poznatky z oboru výzkumu mozku, z evoluční biologie, psychologie a sociologie. Výsledek jejich úsilí, vám možná překvapivým, avšak humorným způsobem vysvětlí důvod existence napětí rozepří mezi příslušníky obou pohlaví a pokusí se najít způsob, jak se s nimi vypořádat.