Předprodej byl ukončen

Letiště Warm-up // Ockham's Blazer (US) / PROZAC / Ana Mi
FESTIVAL / KONCERT / SHOW / VYSTOUPENÍ / TANEČNÍ PARTY / Hudba – Elektronika, Experimentální, Hip-hop / Rap, Jazz, Techno / Umění

Letiště Warm-up // Ockham's Blazer (US) / PROZAC / Ana Mi

čtvrtek 13.4.2023 od 20:00
ARTBAR, Brno

O akci

(EN below)

POZOR, ZMĚNA VENUE - AKCE PROBĚHNE V KLUBU ARTBAR !!!

Zahřívací akce tradičního festivalu jazzu a elektronické hudby Letiště zavítá do Brna!

 

Line-up:

Tento mezinárodní hip hopový projekt, který čítá muzikanty z US, Velké Británie, Kanady a Rakouska, se v ČR představí vůbec poprvé!

 

Tento čím dál žádanější modulární producent nás bude fascinovat svým alchymistickým umem modulárního live techna.

 

Světlo, jenž svým hrozivým plamenem čistého vědomí ničí jakoukoliv zlovůli a veškeré stopy ignorance

Očistný oheň, který spaluje ego na popel

Vše pohlcující temnota

भक्ति

 

Více info níže.

---------------------------------------------------------------

(EN)

The warm-up event of the traditional jazz and electronic music festival in Hranice Letiště will come to Brno!

 

Line-up

  • Ockham's Blazer - web

This internatiolnal hip hop project will be presented in the Czech Republic for the very first time. Ockham's Blazer includes musicians from the US, Great Britain, Canada and Austria.

 

Modular producer who will fascinate us with his alchemical art of live modular techno.

 

We're pleased that we will be dazzled by the light that destroys all ill-will and all traces of ignorance with its threatening flame of pure consciousness

The purifying fire that burns the ego to ashes

All-consuming darkness

भक्ति

 

More info below.

Více informací

(EN below)

Ockahm's Blazer

Po osudovém setkání v upoceném vídeňském punkrockovém venue, kde se jejich skupiny Praq! a PremRock & Fresh Kils podělili o pódium, se tento šestičlenný band, ke kterému se později přidal bůh saxofonu Anthony Rinaldi, svezl na vlnách dekadentní kávy a dospělých bevvies do studia, kde se zjevil Ockham's Blazer.

Žánrové jamy mezi studii v Torontu a Vídni by zpestřily malý katalog nakažlivých motivů a písní, bezohlednou výměnu volné energie.

web - FB - IG

Medium.com - BrooklynVegan - FocusHipHop

 

Ana Mi

Ana Mi je DJka, kurátorka a producentka působící především v Brně, ale nejenom. Mohli jste ji slyšet v Ankali clubu, Vitaminových akcích a dalších. Ona sama je tvůrcem událostí Sancti. Se svatou poetikou naservíruje během svých setů ambient, hypnotické breaky, dubstep a techno, ale také field recordings a folk. Její výběr je povznášející a zároveň zuřivě nespoutaný. [transforma]

Ana Mi je neuvěřitelně vřelá a laskavá osoba s bystrým sluchem pro všechny věci, které jsou lehce neobvyklé a tajemné. Je zavedeným jménem na neustále se rozšiřující scéně experimentální elektronické hudby v České republice, vystupuje na koncertech v tanečních i ambientních sestavách, hraje v rádiích a zásadním způsobem přispívá místní scéně a také pořádá vlastní večery ~ Sancti . Doporučujeme nespouštět oči z jejího nadcházejícího labelu Mysteria, který by se měl objevit někdy příští rok.

Zpěvy a lidové písně jemně plynou dovnitř a ven z řídkých lesů beatů, překračují lesknoucí se jezera perkusí a koupou se v temně zabarvených strunách. Důkladná atmosféra je plná tajemného oparu, okouzlující a smyslná. [introspective electronics]

Soundcloud - FB

-------------------------------------------------------------------------

Ockahm's Blazer

After a fateful meeting in a sweaty Viennese punk rock venue, where their respective groups, Praq! and PremRock & Fresh Kils would share the stage, this 6 man outfit, later joined by sax god Anthony Rinaldi, would ride the waves of decadent coffee & adult bevvies to the studio, where Ockham's Blazer would emerge. 

Genre defying jams between studios in Toronto and Vienna would cement a small catalogue of infectious motifs and songs, a reckless exchange of free energy... be our guest!

web - FB - IG

Medium.com - BrooklynVegan - FocusHipHop

 

Ana Mi

Ana Mi is a DJ, curator and producer primarily active in Brno, but not only. You could hear her in Ankali club, Vitamin events and other. She herself is the creator of Sancti events. With holy poetics, she serves ambient, hypnotic breaks, dubstep and techno, but also field recordings and folk during her sets. Her selection is uplifting and at the same time fiercely unrestrained. [transforma]

Ana Mi is an incredibly warm and kind person with a keen ear for all-things slightly off-beat and mysterious. She is a well established name on the ever-expanding experimental electronic music scene in the Czech Republic, scoring gigs on both dance and ambient line-ups, playing radio shows and vitally contributing to the local scene as well as organising her own nights ~ Sancti.

In this journey, chants and folk song flow gently in and out of sparse forests of beats, traversing glistening lakes of percussion and bathe in dark-tinged strings. The atmosphere thorough is thick with enigmatic haze, bewitching and sensuous 🔮 [introspective electronics]

Soundcloud - FB

Další akce pořadatele

LET Festival: Live music - Electronic music - Theatre - 18. července od 18:00 – 21.7., Hranice - různá místa, Hranice